Nr Status Namn Starter    
1 Nationell
120, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
ATG banan
53
Ridhäst 
1B Nationell
120, A
ATG banan
60
Ridhäst 
2 Nationell
130, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
ATG banan
53
Ridhäst 
2B Nationell
130, A
ATG banan
14
Ridhäst 
3 Nationell
140, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
ATG banan
41
Ridhäst 
4 Regional
90, A
Gilla Häst banan
32
Ridhäst 
5 Regional
100, A
Gilla Häst banan
58
Ridhäst 
6 Regional
110, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Gilla Häst banan
37
Ridhäst 
6B Regional
110, A
Gilla Häst banan
49
Ridhäst 
1:2 Nationell
120, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
1.20 bed. Två faser A:0/A:0 presented by ALFAB
52
Ridhäst 
2:2 Nationell
130, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
1.30 bed. Två faser A:0/A:0 prestented by Rittforsridsport
53
Ridhäst 
Nr Status Namn Starter    
7 Nationell
125, A:0
ATG banan
100
Ridhäst 
100 | Anmälda | Resultat
19B Nationell
125, A
ATG Banan
29
Ridhäst 
7B Nationell
120, A
ATG banan
0
Ridhäst 
8 Nationell
135, A:0
ATG banan
53
Ridhäst 
8B Nationell
130, A
ATG banan
0
Ridhäst 
9 Nationell
145, A:0
ATG banan
41
Ridhäst 
10 Regional
90, A
Gilla Häst banan
29
Ridhäst 
11 Regional
100, A
Gilla Häst banan
61
Ridhäst 
12 Regional
110, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Gilla Häst banan
62
Ridhäst 
12B Regional
110, A
Gilla Häst banan
55
Ridhäst 
8:2 Nationell
135, A:0
1.35 bed. A:0 presented by Lieven Hendrix
52
Ridhäst 
8BB Nationell
135, A
130 bed. A
18
Ridhäst 
7BB Regional
120, A
1.20 bed. A
55
Ridhäst 
Nr Status Namn Starter    
13 Nationell
130, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
ATG banan
53
Ridhäst 
13B Nationell
130, A
ATG banan
20
Ridhäst 
14 Elit
150, A:1a
ATG banan
25
Ridhäst 
15 Nationell
140, A:1a
ATG banan
49
Ridhäst 
16 Regional
95, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Gilla Häst banan
18
Ridhäst 
16B Regional
95, A
Gilla Häst banan
16
Ridhäst 
17 Regional
105, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Gilla Häst banan
43
Ridhäst 
20B Regional
105, A
Gilla Häst Banan
31
Ridhäst 
17B Regional
100, A
Gilla Häst banan
0
Ridhäst 
18 Regional
115, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Gilla Häst banan
70
Ridhäst 
18B Regional
115, A
Gilla Häst banan
33
Ridhäst 
13:2 Nationell
130, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
1.30 bed. Två faser A:0/A:0 presented by Skara Hästsport
51
Ridhäst 
17BB Regional
100, A
1.00 bed. A
12
Ridhäst 

Totalt 1641 anmälningar i alla klasser

Nr   Namn Anmälda Reserver    
101  
Box meeting
256 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
256 | Anmälda |
102  
Elplats max 10 A, stor lastbil
44 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
44 | Anmälda |
103  
Elplats mindre lastbil, husvagn max 10 A
15 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
15 | Anmälda |
104  
Veterinär
216 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
216 | Anmälda |
987  
Sena ändringar (häst/ryttarbyte/lagdeltagare)
91 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
91 | Anmälda |
988  
Vaccinationskontroll
77 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
77 | Anmälda |