Nr Status Namn Starter    
1 Lokal
95, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 49
Ridhäst 
1B Lokal
95, A 20
Ridhäst 
2 Lokal
100, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 66
Ridhäst 
2B Lokal
100, A 30
Ridhäst 
3B Lokal
110, A 9
Ridhäst 
3 Lokal
110, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 25
Ridhäst 

Totalt 227 anmälningar i alla klasser