×

OBS!
Du ska aldrig skapa ett nytt konto för att korrigera något som är fel/ändrat i det befintliga!
Kontakta istället oss på uppgifter@tdb.ridsport.se alt. 0220-45600 under telefontid, så hjälper vi dig!

Särskilda bestämmelser

 1. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Sportkörning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR VIII Mounted Games, TR X Working Equitation och Anvisningar.

 2. Anmälan sker via https://tdb.ridsport.se/meetings/24571 och betalas genom TDB.

  Ordinarie anmälan utgår den 2014-06-10 Kl:18:00
  Därefter efteranmälan (via TDB) till 2014-06-23 Kl:18:00 i mån av plats.
  Anmälan kan återtas i TDB t.o.m den 2014-06-13 Kl:18:00 utan att avgift erläggs.
  Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150 kr/klass. Betaldag för Listor/Boxplatser är 2014-06-13.

 3. Tävlingsplatsen är Kils Hästcenter Hannäs.
  Dressyrbana: Utomhus, Grus, 80x40, Framkörning: Utomhus, Grus, 100x40. Anläggningsskiss: Bifogas i kuskmedd och på hemsidan www.wermlandskorsallskap.se

 4. Kuskmeddelande

  Via mail och på hemsidan www.wermlandskorsallskap.se

 5. Servering på tävlingsplatsen

  Finns med bra priser. Kaffe, hamburgare, korv m m.

 6. Uppstallning och el

  Finns på tävlingsplatsen och i närområdet. I boxpriset ingår en halv spånbal.Mer spån finns att köpa för 50 kr/halvbal. Vid önskan om el och ev. frågor kontakta Ann-Sophie Persson 070-288 09 39

 7. Inkvartering finns

  Ja, finns både med och utan box. Kontakta Ann-Sophie Persson 070-288 09 39.

 8. LA precision har bed A med 2 faser. En jury med David Nordberg, Urban Söderqvist och Karin Söderqvist ersätter överdomare. Veterinäravgift meddelas i kuskmeddelandet och närvarar enligt minimikrav från JBV. Avgiften betalas på plats.

 9. Tävlingsledare: Karin Söderqvist, 070-323 86 87, jamthex@bredband.net.
  Kontaktperson: Ann-Sophie Persson, 070-2880939, annsophie.persson@telia.com.
  Resultatansvarig: Karin Söderqvist, jamthex@bredband.net.
  Överdomare: David Nordberg, david@osterbygard.com.
  Pressansvarig: Britt Lööv, 070-6112767, britt.loov@telia.com.
  Banbyggare precision: Urban Söderqvist, urban.s3derqvist@bredband.net.
  Banbyggare maraton: Urban Söderqvist, urban.s3derqvist@bredband.net

Tidsprogram tävlingsklasser (preliminärt)


    Nr Namn   Status Max Avg E.Avg  
H&P 1 Lätt B
Rosett, Hederspris
Dressyrprogram lätt svenskt nr 2
Enbet, Fullständig Lok   450 kr 0 kr
H&P 2 Lätt B
Rosett, Hederspris
Dressyrprogram lätt svenskt nr 2
Par, Fullständig Lok   450 kr 0 kr
H&P 3 Lätt A
Rosett, Plakett
Dressyrprogram lätt svenskt nr 3
Enbet, Fullständig Lok   450 kr 0 kr
H&P 4 Lätt A
Rosett, Plakett
Dressyrprogram lätt svenskt nr 3
Par, Fullständig Lok   450 kr 0 kr
H&P 5 Lätt A "Para"
Enbet och par
Rosett, Plakett
Dressyrprogram svenskt lätt nr 3
Enbet, Fullständig Lok   450 kr 0 kr
Antalet starter för dagen är begränsat till 20

Listor

Nr Namn Max Betaldag Avg E.Avg
10 1 box 2014-06-13 750 kr 0 kr
11 2 boxar 2014-06-13 1.500 kr 0 kr


Propositionen är godkänd.