Särskilda bestämmelser

 1. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Sportkörning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR VIII Mounted Games, TR X Working Equitation och Anvisningar.

 2. Anmälan sker via https://tdb.ridsport.se/meetings/24571 och betalas genom TDB.

  Ordinarie anmälan utgår den 2014-06-10 Kl:18:00
  Därefter efteranmälan (via TDB) till 2014-06-23 Kl:18:00 i mån av plats.
  Anmälan kan återtas i TDB t.o.m den 2014-06-13 Kl:18:00 utan att avgift erläggs.
  Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150 kr/klass. Betaldag för Listor/Boxplatser är 2014-06-13.

 3. Tävlingsplatsen är Kils Hästcenter Hannäs.
  Dressyrbana: Utomhus, Grus, 80x40, Framkörning: Utomhus, Grus, 100x40. Anläggningsskiss: Bifogas i kuskmedd och på hemsidan www.wermlandskorsallskap.se

 4. Kuskmeddelande

  Via mail och på hemsidan www.wermlandskorsallskap.se

 5. Servering på tävlingsplatsen

  Finns med bra priser. Kaffe, hamburgare, korv m m.

 6. Uppstallning och el

  Finns på tävlingsplatsen och i närområdet. I boxpriset ingår en halv spånbal.Mer spån finns att köpa för 50 kr/halvbal. Vid önskan om el och ev. frågor kontakta Ann-Sophie Persson 070-288 09 39

 7. Inkvartering finns

  Ja, finns både med och utan box. Kontakta Ann-Sophie Persson 070-288 09 39.

 8. LA precision har bed A med 2 faser. En jury med David Nordberg, Urban Söderqvist och Karin Söderqvist ersätter överdomare. Veterinäravgift meddelas i kuskmeddelandet och närvarar enligt minimikrav från JBV. Avgiften betalas på plats.

 9. Tävlingsledare: Karin Söderqvist, 070-323 86 87, jamthex@bredband.net.
  Kontaktperson: Ann-Sophie Persson, 070-2880939, annsophie.persson@telia.com.
  Resultatansvarig: Karin Söderqvist, jamthex@bredband.net.
  Överdomare: David Nordberg, david@osterbygard.com.
  Pressansvarig: Britt Lööv, 070-6112767, britt.loov@telia.com.
  Banbyggare precision: Urban Söderqvist, urban.s3derqvist@bredband.net.
  Banbyggare maraton: Urban Söderqvist, urban.s3derqvist@bredband.net

Tidsprogram tävlingsklasser (preliminärt)


    Nr Namn   Status Max Avg E.Avg  
H&P 1 Lätt B
Rosett, Hederspris
Dressyrprogram lätt svenskt nr 2
Enbet, Fullständig Lok   450 kr 0 kr
H&P 2 Lätt B
Rosett, Hederspris
Dressyrprogram lätt svenskt nr 2
Par, Fullständig Lok   450 kr 0 kr
H&P 3 Lätt A
Rosett, Plakett
Dressyrprogram lätt svenskt nr 3
Enbet, Fullständig Lok   450 kr 0 kr
H&P 4 Lätt A
Rosett, Plakett
Dressyrprogram lätt svenskt nr 3
Par, Fullständig Lok   450 kr 0 kr
H&P 5 Lätt A "Para"
Enbet och par
Rosett, Plakett
Dressyrprogram svenskt lätt nr 3
Enbet, Fullständig Lok   450 kr 0 kr
Antalet starter för dagen är begränsat till 20

Listor

Nr Namn Max Betaldag Avg E.Avg
10 1 box 2014-06-13 750 kr 0 kr
11 2 boxar 2014-06-13 1.500 kr 0 kr


Propositionen är godkänd.