Särskilda bestämmelser

 1. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Sportkörning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR VIII Mounted Games, TR X Working Equitation och Anvisningar.

 2. Anmälan sker via https://tdb.ridsport.se/meetings/18277 och betalas genom TDB.
  Ordinarie anmälan fr.o.m den 2012-09-23 Kl:18:00.
  Ordinarie anmälan utgår den 2012-10-23 Kl:18:00
  Därefter efteranmälan (via TDB) till 2012-11-01 Kl:18:00 i mån av plats.
  Anmälan kan återtas i TDB t.o.m den 2012-10-26 Kl:18:00 utan att avgift erläggs.
  Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150 kr/klass.

 3. Veterinäravgiften anges i ryttarmeddelandet och betalas på plats.

  Veterinär närvarande enligt minimikraven från Jordbruksverket www.sjv.se

 4. Tävlingsbana: Ridhus, grus+flis, 25x66, Framhoppning: Ridhus, grus+flis, 20x40, Framridning: Utomhus, grus+flis, 46x64. Anläggningsskiss: www.torns.org

 5. Ryttarmeddelande

  publiceras på Torns hemsida www.torns.org

 6. Servering på tävlingsplatsen

  erbjuder varm och kall mat, godis, kaffe och fika.

 7. Premieutbetalning

  och övrig återbetalning sker via TDB. För återbetalning p.g.a sjukdom skall veterinär/läkar-intyg vara oss tillhanda senast 16 november 2012. Skickas till Paula Pierreville, Cementgatan 27B, 216 18 Limhamn.

 8. Vid stort antal anmälda i avd A och avd B kan startordningen justeras så att avd B startar på fm. Detta meddelas då i ryttarmeddelande. För startande i klass 5 och 6 på söndagen uttas veterinäravgift som betalas på plats. Avgiften anges i ryttarmeddelande. Besiktning skall ske före start i dessa klasser, tider för besiktning anges i ryttarmeddelande.

 9. Tävlingsledare: Anna Hjort, 0733-743586, ring 17.30-21.00, tavling@torns.org.
  Kontaktperson: Anna Hjort, 0733-743586, ring17.30-21.00, tavling@torns.org.
  Resultatansvarig: Gunnar Björkdal, gunnar@equipe.nu.
  Överdomare: Torbjörn Segner, birgit.segner@telia.com.
  Banbyggare: Bengt Rosberg, be.rosberg@telia.com.
  Domare: Boel Sjöstrand, bsj22@hotmail.com

Tidsprogram tävlingsklasser (preliminärt)


    Nr Avd Namn   Status Max Avg E.Avg  
9.00 H 1 A 90, Två faser 317.4.1 (A+A)
Rosett
Lok   100 kr 50 kr
därefter H 1 B 90, A
Rosett
Lok   100 kr 50 kr
därefter H 2 A 100, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
FOLKSAM
Rosett, Hederspris
Segertäcke och övriga hederspriser från FOLKSAM försäkring
Lok 99 st 110 kr 50 kr
därefter H 2 B 100, A
Rosett
Lok   100 kr 50 kr
därefter H 3 A 110, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Svenska Foder, Djur & Natur
Rosett, Hederspris
Hederspriser från Svenska Foder / Djur och Natur
Lok 99 st 120 kr 50 kr
därefter H 3 B 110, A
Rosett
Lok   100 kr 50 kr
    Nr Avd Namn   Status Max Avg E.Avg  
9.00 H 4 A 110, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett, Hederspris
Dessutom premier till de tre främst placerade (400, 300, 200)
Reg 99 st 130 kr 50 kr
därefter H 4 B 110, A
Rosett
Reg   100 kr 50 kr
därefter H 5 A 120, A:0
FOLKSAM
Rosett, Hederspris
Segertäcke och övriga hederspriser från FOLKSAM försäkring. Dessutom premier till de tre främst placerade (600, 400, 200)
Reg 99 st 140 kr 50 kr
därefter H 5 B 120, A
Rosett
Reg   100 kr 50 kr
därefter H 6 A 130, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Plan Ahead
Rosett, Hederspris
Hederspriser från foderleverantören Plan Ahead. Dessutom premier till de tre främst placerade (700, 500, 300)
Reg 99 st 150 kr 50 kr
därefter H 6 B 130, A
Rosett
Reg   100 kr 50 kr

Sponsorer

Folksam Planahead_logo_sned2 Svenskafoderlogo_tag_farg


Propositionen är godkänd.