Särskilda bestämmelser

 1. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Sportkörning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR VIII Mounted Games, TR X Working Equitation och Anvisningar.

 2. Anmälan sker via https://tdb.ridsport.se/meetings/17143 och betalas genom TDB.
  Ordinarie anmälan fr.o.m den 2012-07-28 Kl:18:00.
  Ordinarie anmälan utgår den 2012-08-28 Kl:18:00
  Därefter efteranmälan (via TDB) till 2012-09-06 Kl:18:00 i mån av plats.
  Anmälan kan återtas i TDB t.o.m den 2012-08-31 Kl:18:00 utan att avgift erläggs.
  Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150 kr/klass.

 3. Tävlingsbana: Ridhus, grus+flis, 25x66, Framhoppning: Ridhus, grus+flis, 20x40, Framridning: Utomhus, grus, 46x64. Anläggningsskiss: www.torns.org/tavling/

 4. Ryttarmeddelande

  publiceras på Torns hemsida www.torns.org

 5. Servering på tävlingsplatsen

  erbjuder varm och kall mat, kaffe och fika.

 6. Premieutbetalning

  och övrig återbetalning sker via TDB. För återbetalning p.g.a sjukdom skall veterinär/läkar-intyg vara Torns tillhanda senast 21 september 2012. Skickas till Paula Pierreville, Cementgatan 27B, 216 18 Limhamn.

 7. Tävlingsledare: Andrea Kjellström, 0702-306759, tavling@torns.org.
  Kontaktperson: Andrea Kjellström, 0702-306759, tavling@torns.org.
  Resultatansvarig: Gunnar Björkdal, gunnar@equipe.nu.
  Överdomare: Marita Lindberg, marita.lindberg@live.se.
  Banbyggare: Siri Sjögren, backatorpet.kungshult@telia.com.
  Domare: Jaana Alvesparr, jaana.alvesparr@spray.se

Tidsprogram tävlingsklasser (preliminärt)


    Nr Avd Namn   Status Max Avg E.Avg  
09:00 P 1 A Lätt D, A
LD
Rosett
Avd A och Avd B startar tillsammans.
Lok   80 kr 50 kr
därefter P 2 A Lätt D+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
LD+5
Rosett, Hederspris
Lok   100 kr 50 kr
därefter P 2 B Lätt D+, A
LD+5
Rosett
Lok   80 kr 50 kr
därefter P 3 A Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
LC
Rosett, Hederspris
Lok   100 kr 50 kr
därefter P 3 B Lätt C, A
LC
Rosett
Lok   80 kr 50 kr
Antalet starter för dagen är begränsat till 250
    Nr Avd Namn   Status Max Avg E.Avg  
09:00 P 4 A Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
LC+5
Rosett, Hederspris
Reg   110 kr 50 kr
därefter P 4 B Lätt C+, A
LC+5
Rosett
Reg   80 kr 50 kr
därefter P 5 A Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
LB
Rosett, Hederspris
Reg   110 kr 50 kr
därefter P 5 B Lätt B, A
LB
Rosett
Reg   80 kr 50 kr
därefter P 6 A Lätt B+, A:0
LB+5
Rosett, Hederspris
Reg   120 kr 50 kr
därefter P 6 B Lätt B+, A
LB+5
Rosett
Reg   80 kr 50 kr
Antalet starter för dagen är begränsat till 250


Propositionen är godkänd.