×

OBS!
Du ska aldrig skapa ett nytt konto för att korrigera något som är fel/ändrat i det befintliga!
Kontakta istället oss på uppgifter@tdb.ridsport.se alt. 0220-45600 under telefontid, så hjälper vi dig!

Särskilda bestämmelser

 1. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Sportkörning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR VIII Mounted Games, TR X Working Equitation och Anvisningar.
  Cupspecifika regler: Ridsportallsvenskan Elit och Division 1, www3.ridsport.se/Tavling/Hoppning_/Regler/Ridsportallsvenskan/

 2. Anmälan sker via https://tdb.ridsport.se/meetings/14578 och betalas genom TDB.

  Ordinarie anmälan utgår den 2012-03-20 Kl:18:00
  Därefter efteranmälan (via TDB) till 2012-03-29 Kl:18:00 i mån av plats.
  Anmälan kan återtas i TDB t.o.m den 2012-03-23 Kl:18:00 utan att avgift erläggs.
  Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150 kr/klass. Betaldag för Listor/Boxplatser är 2012-03-23.

 3. Veterinäravgiften anges i ryttarmeddelandet och betalas på plats.

  Veterinär närvarande enligt minimikraven från Jordbruksverket www.sjv.se

 4. Tävlingsbana: Ridhus, sand/flis, 21x65, Framhoppning: Ridhus, sand/flis, 20x80. Anläggningsskiss: www.ofk.t.se/anlaggning.pdf

 5. Ryttarmeddelande

  Ryttarmeddelande publiceras på www.equipe.com och www.ofk.t.se

 6. Servering på tävlingsplatsen

  Kafeteria och enklare matservering finns.

 7. Uppstallning och el

  Uppstallning och el. Uppstallning i permanent utestall, 800 kr vid övernattning. Begränsat antal 30 box. Anmälan är bindande. Bokas och betalas via tdb. Daguppstallning 300 kr i mån av plats, bokas på tävlingsplatsen. Elkostnad 350 kr bokas och betalas via tdb.

 8. Inkvartering finns

  Scandic Hotel Västhaga och Quality Hotel Örebro, Eurostop. Ange Örebro fältrittklubb vid bokning.

 9. Premieutbetalning

  Premier betalas via tdb till den som anmält hästen.

  • Efteranmälan mot en avgift av 100 kr (50 kr avd B).
  • Avanmälan av lag görs senast den 23 mars lotten.beijer@gmail.com
  • Lagavgiften betalas via tdb och då gärna av lagledaren då ev. lagpremier betalas ut till den som betalar in lagavgiften.
  • Vid färre starter än 20 i klasserna 1, 2, 4 5, 6 och 8 halveras premierna, dock lägst anmälningsavgiften tillbaka.
  • Veterinäravgiften anges i ryttarmeddelandet och betalas på plats.
  • Laguppställning mejlas till lotten.beijer@gmail.com eller anmäls på plats minst en timmer före lagklassens start.
 10. Tävlingsledare: Ulf A. Eriksson, 070-683 94 83, ulf.eriksson@ofk.t.se.
  Kontaktperson: Ulf A. Eriksson, 070-683 94 83, ulf.eriksson@ofk.t.se.
  Resultatansvarig: Lotten Beijer-Ahlqvist, lotten.beijer@gmail.com.
  Överdomare: Helena Lundberg, .
  Banbyggare: Sara Brink, .
  Domare: Bengt "Frasse" Nilsson,

Tidsprogram tävlingsklasser (preliminärt)


    Nr Avd Namn   Status Max Avg E.Avg  
10.00 H 1 A 120, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
120-hoppning
Rosett, Plakett
(600, 500, 300, 200, 160 till placerade)
Reg   160 kr 100 kr
d.e. H 1 B 120, A
Rosett
Reg   100 kr 50 kr
d.e. H 2 A 130, A:0
130-hoppning
Rosett, Plakett
(800, 600, 400, 200, 170 till placerade)
Reg   170 kr 100 kr
d.e. H 2 B 130, A
Rosett
Reg   100 kr 50 kr
13 H 3 Stängd A 130, A:1a Lag
Laghoppning Elit
Rosett
(4000, 2000 till placerade)
Reg   950 kr 0 kr
d.e. H 4 A 130, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
130-hoppning
Rosett, Plakett
(800, 600, 400, 200, 170 till placerade)
Reg   170 kr 100 kr
d.e. H 4 B 130, A
Rosett
Reg   100 kr 50 kr
    Nr Avd Namn   Status Max Avg E.Avg  
10 H 5 A 110, Två faser 317.4.2 (A+A:0)
110-hoppning
Rosett, Plakett
(500, 400, 300, 200, 150 till placerade)
Reg   150 kr 100 kr
d.e. H 5 B 110, A
Rosett
Reg   100 kr 50 kr
d.e. H 6 A 120, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
120-hoppning
Rosett, Plakett
(600, 500, 300, 200, 160 till placerade)
Reg   160 kr 100 kr
d.e. H 6 B 120, A
Rosett
Reg   100 kr 50 kr
d.e. H 7 Stängd A 120, A:1a Lag
Laghoppning Div. 1
Rosett
(2000, 1000, 500 till placerade)
Reg   750 kr 0 kr
d.e. H 8 A 120, A:0 Ackumulator med Joker
120-hoppning
Rosett, Plakett
(600, 500, 300, 200, 160 till placerade)
Reg   160 kr 100 kr
d.e. H 8 B 120, A
Rosett
Reg   100 kr 50 kr

Listor

Nr Namn Max Betaldag Avg E.Avg
100 Uppstallning övernattning 30 st 2012-03-23 800 kr 0 kr
110 El-plats 2012-03-23 350 kr 0 kr
200 Lagavgift Elit
Ange vilket lag det gäller.
2012-03-23 950 kr 0 kr
300 Lagavgift Division 1
Ange vilket lag det gäller.
2012-03-23 750 kr 0 kr

Sponsorer

Kommuninvest_webb Flexfasader_190_ny


Propositionen är godkänd.