Medarrangeras av Södra Sallerups Ryttarförening, Klagshamns Ryttarförening, Örestads Ryttaresällskap, Malmö Civila Ryttareförening

Särskilda bestämmelser

 1. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Sportkörning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR VIII Mounted Games, TR X Working Equitation och Anvisningar.

 2. Anmälan sker via https://tdb.ridsport.se/meetings/46635 och betalas genom TDB.
  Ordinarie anmälan fr.o.m den 2018-06-27 Kl:19:00.
  Ordinarie anmälan utgår den 2018-07-27 Kl:18:00
  Därefter efteranmälan (via TDB) till 2018-08-05 Kl:18:00 i mån av plats.
  Anmälan kan återtas i TDB t.o.m den 2018-07-30 Kl:18:00 utan att avgift erläggs.
  Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150 kr/klass. Betaldag för Listor/Boxplatser är 2018-07-30.

 3. Veterinäravgiften anges i ryttarmeddelandet och betalas på plats.

  Veterinär närvarande enligt minimikraven från Jordbruksverket www.sjv.se

 4. Kval till den klass där kval krävs, anges till arrangör vid anmälan.

 5. Tävlingsplatsen är Ribersborg.
  Tävlingsbana: Utomhus, Fibersand, 70x100, Framridning: Utomhus, Fibersand, 60x100. Anläggningsskiss: malmocivilaryttare.nu/wp-content/uploads/2017/05/Hoppning-omr%C3%A5desskiss-Ribersborg.pdf

 6. Servering på tävlingsplatsen

  finns

 7. Uppstallning och el

  i Malmö men inte i direkt anslutning till tävlingsplatsen. 300:-/natt. Kontakta Kris Kringstad 0708-255678

 8. Premieutbetalning

  via TDB

 9. Eventuella veterinär/läkarintyg ska vara oss till handa senast en vecka efter tävlingen för att återbetalning av anmälningsavgift ska göras. För intyg som lämnas till sekretariatet eller skickas till dressyr.malmoridklubb@gmail.com före eller under tävlingsdagen betalas hela anmälningsavgiften tillbaka. För intyg som kommer oss tillhanda senare betalar vi tillbaka anmälningsavgiften minus en administrationsavgift på 100 kr per intyg. Startlistor och Ryttarmeddelande kommer att finnas på www.equipe.com. Vid kontantbetalning på tävlingsdagen tillkommer 20:-/ekipage, vid fakturering tillkommer 50kr/ekipage. Klass 10 är endast öppen för ryttare med funktionshinder. Vid färre än 15 starter kan premierna halveras, dock minst anmälningsavgiften åter. Fler domare kan tillkomma.

 10. Tävlingsledare: Ingrid Holmberg, 070-5853270, dressyr.malmoridklubb@gmail.com.
  Kontaktperson: Ingrid Holmberg, 070-5853270, dressyr.malmoridklubb@gmail.com.
  Resultatansvarig: Ingrid Holmberg, dressyr.malmoridklubb@gmail.com.
  Överdomare: Cecilia Tholse Rogmark, cecilia.tholse@gmail.com.
  Dressyrdomare: Maria Carlsson, maria@dagstorp.nu.
  Dressyrdomare: Susanne Rudholm, susanne.rudholm@telia.com.
  Dressyrdomare: Monica Pehrsson, m.pehrsson@home.se.
  Dressyrdomare: Charlotte Hamilton, lotta.hamilton@tele2.se.
  Dressyrdomare: Mollis Persson, stpe008@hotmail.com.
  Dressyrdomare: Annette Fransén Iacobaeus, annette.marsvinsholm@hotmail.se.
  Dressyrdomare: Eva Andersson, ballebus@icloud.com.
  Dressyrdomare: Jan-Ove Olsson, olsson.jan-ove@telia.com.
  Dressyrdomare: Gisela Broomé, giselabroome@gmail.com

Tidsprogram tävlingsklasser (preliminärt)


    Nr Namn   Status Max Avg E.Avg  
fm P 1 Lätt C:2 (2015)
Dressyr till kombitävling, öppen även för icke kombitävlande
Rosett, Hederspris
Alla kategorier sammanslagna.
Lok 20 st 180 kr 100 kr
P 2 Lätt B:1 (2015)
Rosett, Hederspris
Lok 20 st 180 kr 100 kr
P 3 Lätt A:1 (2017)
Rosett, Hederspris
Lok 20 st 200 kr 100 kr
P 4 Lätt A:P2 (2004)
Rosett, Hederspris
Reg 20 st 200 kr 100 kr
P 5 Lätt A:2 (2016)
Rosett, Hederspris
Nat 20 st 400 kr 100 kr
P 6 FEI Lagprogram ponny (2018)
Rosett, Hederspris
Nat 20 st 400 kr 100 kr
P 7 FEI Mästerskapsprogram Ponny (2018)
Rosett, Hederspris
Nat 20 st 400 kr 100 kr
em H&P 10 Lätt D:4 2011 (2011)
Klass för funktionshindrade, valfritt program 20x40
Rosett, Hederspris
Valfritt program. Ange i meddelande till arrangör vilket program. FU går som en (1) klass, placering efter procent även vid olika program
Lok 40 st 200 kr 0 kr
em H 11 Lätt C:1 (2015)
Clear Round
Rosett
62% rosett
Lok 20 st 180 kr 100 kr
em H 12 Lätt B:1 (2015)
Rosett, Hederspris
Lok 40 st 200 kr 100 kr
H 13 Lätt A:1 (2017)
Rosett, Hederspris
Lok 40 st 200 kr 100 kr
H 14 FEI Prix S:t Georges (2018)
Rosett
(1400, 800, 600, 500 till placerade)
Vid färre än 10 starter halveras premien.
Nat 20 st 500 kr 100 kr
H 15 Intermédiaire I B (2016)
Rosett
(1400, 800, 600, 500 till placerade)
Vid färre än 10 starter halveras premien.
Nat 20 st 500 kr 100 kr
Antalet starter för dagen är begränsat till 200
    Nr Namn   Status Max Avg E.Avg  
em H 31 Lätt B:1 (2015)
Clear Round
Rosett
62% rosett
Lok 40 st 180 kr 100 kr
H 32 Lätt A:1 (2017)
Rosett, Hederspris
Lok 40 st 200 kr 100 kr
H 33 Lätt A:3 (2013)
Rosett, Anm.avg. åter
Reg 40 st 250 kr 100 kr
H 34 Medelsvår C:1 (2018)
Rosettklass
Rosett
Rosettklass
Reg 40 st 200 kr 100 kr
H 35 Medelsvår B:2 (2006)
Rosett
(800, 600, 400, 300 till placerade)
Vid färre än 15 starter halveras premien, dock minst anm avg tillbaka
Reg 40 st 300 kr 100 kr
H 36 Medelsvår B:5 (2017)
Rosett
(800, 600, 400, 300 till placerade)
Vid färre än 15 starter halveras premien, dock minst anm avg tillbaka
Reg 40 st 300 kr 100 kr
H 37 FEI Lagprogram Msv B (J) (2018)
Kvalklass
Rosett
(900, 700, 500, 450 till placerade)
Öppen i första hand för juniorer, övriga i mån av plats. Tre domare. Vid färre än 10 starter halveras premien, dock minst anm avg tillbaka
Nat 20 st 450 kr 100 kr
H 38 Medelsvår A:1 (2016)
Rosett
(1000, 800, 600, 450 till placerade)
Vid färre än 10 starter halveras premien.
Nat 20 st 450 kr 100 kr
H 39 FEI Intermédiaire I (2018)
Rosett
(1400, 800, 600, 500 till placerade)
Vid färre än 10 starter halveras premien.
Nat 20 st 500 kr 100 kr
H 40 FEI Intermédiaire II (2018)
Rosett
(1400, 800, 600, 500 till placerade)
Vid färre än 10 starter halveras premien.
Nat 20 st 500 kr 100 kr
Antalet starter för dagen är begränsat till 200

Listor

Nr Namn Max Betaldag Avg E.Avg
987 Sena ändringar (häst/ryttarbyte/lagdeltagare)
Häst eller ryttarbyte efter betaldagen. Ej efteranmälningar. Anmälan till denna lista är obligatorisk om bytet skall kunna ske, men garanterar inte att bytet blir genomfört eftersom det finns andra faktorer att ta hänsyn till. Till denna lista anmäls rätt häst och rätt ryttare, skriv i meddelande till arrangören vad det gäller.
2018-07-30 0 kr 0 kr
50 Kombitävling LC
Den kombinerade tävlingen går i LC (LC:2 samt LC) enligt TR I Bilaga 1 Kombinerad tävling*. Du anmäler dig dels till resp dressyr, klass 1 i denna tävling och hoppning klass 11 på hopptävlingen fredagen den 10 augusti. Detta pga att tävlingen ligger som två olika tävlingar. Du tävlar dels respektive klass men bland anmälda här utses även bästa ekipage totalt i dessa två klasser. Länk till hopptävlingen https://tdb.ridsport.se/meetings/46056
2018-07-30 50 kr 0 kr
988 Stängd Vaccinationskontroll
Hästar där vaccinationen ska kontrolleras
2018-07-30 0 kr 0 kr


Propositionen är godkänd.