Medarrangeras av Örestads Ryttaresällskap, Södra Sallerups Ryttarförening, Malmö Ridklubb, Klagshamns Ryttarförening

Särskilda bestämmelser

 1. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Sportkörning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR VIII Mounted Games, TR X Working Equitation och Anvisningar.

 2. Anmälan sker via https://tdb.ridsport.se/meetings/46056 och betalas genom TDB.
  Ordinarie anmälan fr.o.m den 2018-06-27 Kl:19:00.
  Ordinarie anmälan utgår den 2018-07-27 Kl:18:00
  Därefter efteranmälan (via TDB) till 2018-08-11 Kl:18:00 i mån av plats.
  Anmälan kan återtas i TDB t.o.m den 2018-07-30 Kl:18:00 utan att avgift erläggs.
  Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150 kr/klass. Betaldag för Listor/Boxplatser är 2018-07-30.

 3. Delning av klass.
  Klassen rids som en klass och delas efter att alla har startat. Om antal startande överskrider 100 startande sker prisutdelning i två klasser! Bästa resultat blir 1:a i första klassen, 2:a bästa resultat blir etta i andra klassen, 3:e bästa resultat blir 2:a i första klassen, 4:e bästa resultat blir 2:a i andra klassen, osv. Justering av priser/premier får inte förekomma!


 4. Veterinär närvarande enligt minimikraven från Jordbruksverket www.sjv.se

 5. Tävlingsplatsen är Ribersborg Malmö.
  Tävlingsbana: Utomhus, Fiber, 70x100, Framridning: Utomhus, Fiber, 70x100, Framhoppning: Utomhus, Fiber, 70x100. Anläggningsskiss: malmocivilaryttare.nu/tavlingsklubben/tavlingsplats-ribersborg/

 6. Ryttarmeddelande

  via online.equipe.com

 7. Servering på tävlingsplatsen

  finns.

 8. Uppstallning och el

  i Malmö, men inte i direkt anslutning till tävlingsplatsen. 300 kr/natt. Kontakta Kris Kringstad 0708-255678.

 9. Premieutbetalning

  via TDB.

 10. 6/8 - 7/8 (mån-tis) är det dressyrtävlingar. Propositionen hittar du med Malmö Ridklubb som arrangör.

  Följ oss på Facebook: Ribersborgsveckan 2018.

  Tänk på att kontrollera din e-postadress i TDB om vi skulle behöva kontakta dig.

 11. Tävlingsledare: Bertil Sjödin, 0733523055, bertilsjodinmcr@gmail.com.
  Resultatansvarig: Maria Gudmundsson, gudmundssonmaria@hotmail.com.
  Domare: Boel Sjöstrand, bsj22@hotmail.com.
  Överdomare: Cecilia Tholse Rogmark, cecilia.tholse@gmail.com.
  Banbyggare: Jonas Holmberg, jonas@ridcenter.se.
  Pressansvarig: Bertil Sjödin, 0733523055, bertilsjodinmcr@gmail.com.
  Kontaktperson: Maria Gudmundsson, 0709413646, mgudmundsson@hotmail.com.
  Resultatansvarig: Maria Gudmundsson, mgudmundsson@hotmail.com

Tidsprogram tävlingsklasser (preliminärt)


    Nr Avd Namn   Status Max Avg E.Avg  
09:00 H 1 B 110, A
Rosett
Reg   200 kr 0 kr
H 2 B 120, A
Rosett
Reg   200 kr 0 kr
H 3 B 130, A
Rosett
Reg   200 kr 0 kr
H 4 A 90, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett, Anm.avg. åter
Lok   150 kr 0 kr
H 4 B 90, A
Rosett
Lok   120 kr 0 kr
H 5 A 100, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett, Anm.avg. åter
Lok   150 kr 0 kr
H 5 B 100, A
Rosett
Lok   120 kr 0 kr
Antalet starter för dagen är begränsat till 250
    Nr Avd Namn   Status Max Avg E.Avg  
09:00 H 8 A 130, A:0
Rosett
(1500, 1000, 800, 600, 300 till placerade)
Reg   300 kr 0 kr
H 9 A 135, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett
(2500, 1500, 750, 500, 350 till placerade)
Nat   350 kr 0 kr
H 10 A 140, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett
(3500, 1700, 1000, 700, 450 till placerade)
Nat   450 kr 0 kr
H 6 A 110, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett
(800, 600, 400, 300, 250 till placerade)
Reg   250 kr 0 kr
H 7 A 120, A:0
Rosett
(1000, 700, 500, 300, 250 till placerade)
Reg   250 kr 0 kr
Antalet starter för dagen är begränsat till 250
    Nr Avd Namn   Status Max Avg E.Avg  
09:00 P 11 A Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett, Hederspris
Lok   150 kr 0 kr
P 11 B Lätt C, A
Rosett
Lok   150 kr 0 kr
P 12 A Lätt C+, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett, Hederspris
Lok   150 kr 0 kr
P 12 B Lätt C+, A
Rosett
Lok   150 kr 0 kr
P 13 A Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett, Hederspris
Reg   170 kr 0 kr
P 13 B Lätt B, A
Rosett
Reg   150 kr 0 kr
P 14 A Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett, Hederspris
Reg   170 kr 0 kr
P 14 B Lätt A, A
Rosett
Reg   150 kr 0 kr
H 21 A 120, A
Rosett
Nat   200 kr 0 kr
H 22 A 130, A
Rosett
Nat   200 kr 0 kr
Antalet starter för dagen är begränsat till 250
    Nr Avd Namn   Status Max Avg E.Avg  
09:00 H 16 A 135, A:0
Rosett
(2500, 1500, 750, 500, 350 till placerade)
Nat   350 kr 0 kr
H 17 A 140, A:0
Rosett
(3500, 1700, 1000, 700, 450 till placerade)
Nat   450 kr 0 kr
H 18 A 145, A:1a
Rosett
(4000, 2000, 1000, 800, 500 till placerade)
Nat   500 kr 0 kr
H 19 A 115, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett
(1000, 800, 600, 400, 250 till placerade)
Reg   250 kr 0 kr
H 19 B 115, A
Rosett
Reg   200 kr 0 kr
H 20 A 125, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett
(1500, 1000, 700, 500, 300 till placerade)
Reg   300 kr 0 kr
H 20 B 125, A
Rosett
Reg   200 kr 0 kr
Antalet starter för dagen är begränsat till 250

Listor

Nr Namn Max Betaldag Avg E.Avg
51 Uppstallning i Malmö
Möjlighet till uppstallning finns fr.o.m. söndag 30 juli för 300 kronor/natt i Malmö men inte i direkt anslutning till tävlingsplatsen. 300:-/natt. Kontakta Kris Kringstad 0708-255678 Begränsat antal platser.
2018-07-30 300 kr 0 kr
987 Sena ändringar (häst/ryttarbyte/lagdeltagare)
Häst eller ryttarbyte efter betaldagen. Ej efteranmälningar. Anmälan till denna lista är obligatorisk om bytet skall kunna ske, men garanterar inte att bytet blir genomfört eftersom det finns andra faktorer att ta hänsyn till. Till denna lista anmäls rätt häst och rätt ryttare, skriv i meddelande till arrangören vad det gäller.
2018-07-30 0 kr 0 kr
50 Stängd Kombitnationstävling LC dressyr och hoppning
Den kombinerade tävlingen går i LC (LC:2 samt LC) enligt TR I Bilaga 1 Kombinerad tävling*. Du anmäler dig dels till resp dressyr, klass 1 i denna tävling och hoppning klass 11 på hopptävlingen fredag 11 augusti. Detta pga att tävlingen ligger som två olika tävlingar. Du tävlar dels respektive klass men bland anmälda här utses även bästa ekipage totalt i dessa två klasser. Länk till dressyren är https://tdb.ridsport.se/meeting_propositions/19209
2018-07-30 0 kr 0 kr
988 Stängd Vaccinationskontroll
Hästar där vaccinationen ska kontrolleras
2018-07-30 0 kr 0 kr


Propositionen är godkänd.