Medarrangeras av Åstorpsortens Ryttarförening

Särskilda bestämmelser

 1. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Sportkörning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR VIII Mounted Games, TR X Working Equitation och Anvisningar.

 2. Anmälan sker via https://tdb.ridsport.se/meetings/44988 och betalas genom TDB.

  Ordinarie anmälan utgår den 2018-05-08 Kl:18:00
  Därefter efteranmälan (via TDB) till 2018-05-09 Kl:18:00 i mån av plats.
  Anmälan kan återtas i TDB t.o.m den 2018-05-11 Kl:18:00 utan att avgift erläggs.
  Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150 kr/klass. Betaldag för Listor/Boxplatser är 2018-05-08, 2018-05-11.


 3. Veterinär närvarande enligt minimikraven från Jordbruksverket www.sjv.se

 4. Tävlingsplatsen är Åstorps Ridsportanläggning.
  Dressyrbana: Utomhus, gräs/grus, 40x100, Framkörning: Utomhus, grus/gummiflis, 40x100, Precisionsbana: Utomhus, gräs/grus, 50x100. Anläggningsskiss: www.astorprf.nu/korning2/

 5. Servering på tävlingsplatsen

  Finns på tävlingsplatsen

 6. Uppstallning och el

  Uppstallning i fasta boxar, inklusive 2 balar spån. I avgiften ingår 300:- deposition som återbetalas vid rengjord box. Camping med el och tillgång till duschar.

 7. Inkvartering finns

  Endast camping

 8. Tävlingen är kval till SM och Falsterbo Driving. Dressyrprogram Lätt klass: Svenskt Lätt Nr 2 MSV klass: FEI 7 Svår klass: FEI 3B HP1, FEI 3B HP 2/4 Para. Test PE A Junior/young driver: Test 4A junior/YD Dressyrdag bestäms när vi vet hur många anmälningar det är I respektive klass

 9. Tävlingsledare: Ulla Herner, 070-3972151, ulla@hernersel.se.
  Kontaktperson: Anneli Blomberg, 0733-770508, anneliblomberg@live.se.
  Resultatansvarig: Ulla Herner, ulla@hernersel.se.
  Överdomare: Madeleine Raihle, 0417-26093@swipnet.se.
  Pressansvarig: Ulla Herner, 070-3972151, ulla@hernersel.se.
  Dressyrdomare: Jacob Bentsen, .
  Dressyrdomare: Gertie Viebke, viebke.g@telia.com.
  Dressyrdomare: Annelie Wetterlundh, anneliewetterlundh@hotmail.com.
  Veterinär: Barbro o Ingrid Olsson, huntley@telia.com.
  Banbyggare maraton: Per Nordenskiöld, p.nordenskiold@gmail.com.
  Speaker: Håkan Lundh, hakan.lundh@cgi.com

Tidsprogram tävlingsklasser (preliminärt)


    Nr Namn   Status Max Avg E.Avg  
P 1 Lätt A Enbet, Fullständig Lok   800 kr 0 kr
P 2 Lätt A Par, Fullständig Lok   800 kr 0 kr
H 3 Lätt A Enbet, Fullständig Lok   800 kr 0 kr
H 4 Lätt A Par, Fullständig Lok   800 kr 0 kr
P 5 Medelsvår Enbet, Fullständig Nat   1.100 kr 0 kr
P 6 Medelsvår Par, Fullständig Nat   1.100 kr 0 kr
H 7 Medelsvår Enbet, Fullständig Nat   1.100 kr 0 kr
H 8 Medelsvår Par, Fullständig Nat   1.100 kr 0 kr
P 9 Medelsvår
Ungdomsklass
Enbet, Fullständig Nat   1.100 kr 0 kr
H&P 10 Medelsvår "Para"
Para
Enbet, Fullständig Nat   1.100 kr 0 kr
P 11 Svår Enbet, Fullständig Nat   1.100 kr 0 kr
P 12 Svår Par, Fullständig Nat   1.100 kr 0 kr
P 13 Svår Fyrspann, Fullständig Nat   1.100 kr 0 kr
H 14 Svår Enbet, Fullständig Nat   1.100 kr 0 kr
H 15 Svår Par, Fullständig Nat   1.100 kr 0 kr
Antalet starter för dagen är begränsat till 80

Listor

Nr Namn Max Betaldag Avg E.Avg
100 Camping med el 2018-05-08 500 kr 0 kr
201 Box 1 häst 2018-05-08 1.600 kr 0 kr
202 Box 2 hästar 2018-05-08 3.200 kr 0 kr
203 Box 3 hästar 2018-05-08 4.800 kr 0 kr
987 Sena ändringar (häst/ryttarbyte/lagdeltagare)
Häst eller ryttarbyte efter betaldagen. Ej efteranmälningar. Anmälan till denna lista är obligatorisk om bytet skall kunna ske, men garanterar inte att bytet blir genomfört eftersom det finns andra faktorer att ta hänsyn till. Till denna lista anmäls rätt häst och rätt ryttare, skriv i meddelande till arrangören vad det gäller.
2018-05-11 0 kr 0 kr


Propositionen är godkänd.