Särskilda bestämmelser

 1. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Sportkörning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR VIII Mounted Games, TR X Working Equitation och Anvisningar.

 2. Anmälan sker via https://tdb.ridsport.se/meetings/44824 och betalas genom TDB.

  Ordinarie anmälan utgår den 2018-04-03 Kl:18:00
  Därefter efteranmälan (via TDB) till 2018-04-14 Kl:18:00 i mån av plats.
  Anmälan kan återtas i TDB t.o.m den 2018-04-06 Kl:18:00 utan att avgift erläggs.
  Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150 kr/klass. Betaldag för Listor/Boxplatser är 2018-04-06.

 3. Tävlingsplatsen är Trollarinken, Glimåkra.
  Tävlingsbana: Utomhus, Mestadels grusväg och skogsväg men inslag av asfalt förekommer.. Anläggningsskiss: www.glimmarf.se

 4. Ryttarmeddelande

  Max 2pers per häst får följa med in på veterinärbesiktningarna. Ryttarmeddelande publiceras på hemsidan www.equipe.com

 5. Servering på tävlingsplatsen

  Enklare servering kommer finnas.

 6. Uppstallning och el

  Kontakta: boende@glimmarf.se

 7. Inkvartering finns

  http://boka.ostragoinge.se/sv/boende

  http://www.osbyturism.se/hotell-boende

 8. Masstart i samtliga klasser. Ev. avanmälan ska göras i TDB och via e-mail: goingeritten@glimmarf.se. Vid ev återbetalning av anmälningsavgift skall läkar- eller veterinärintyg vara Glimma Ryttarförening tillhanda senast en vecka efter tävlingsdagen. Veterinäravgift och boxavgift återbetalas ej och vi tar ut en administrationsavgift på 50 kr.

  Ryttarna i samtliga tävlingsklasser ska ha med egen nummerlappsväst, nummerarken till dessa erhålles på tävlingsplatsen. I CR och PP finns nummerlapp att låna om man önskar. Ryttar- och hästlicens samt Gula Boken krävs i alla klasser. Gula boken rekvireras från Svenska Ridsportförbundet.

  Hästens pass, vaccinationsintyg och ifylld tävlingsbok ska visas upp i sekretariatet och tas därefter med till förbesiktningen, gäller samtliga klasser. Hästens samtliga vaccinationer från senaste grundvaccinationen ska vara införda i TDB, orginalhandlignarna eller vidimerad kopia ska medföras till tävlingsplatsen då stickprovskontroll av vaccinationerna sker.

 9. Tävlingsledare: Therese Svensson Collin, 0709-168193, goingeritten@glimmarf.se.
  Resultatansvarig: Therese Svensson Collin, goingeritten@glimmarf.se.
  Veterinär: August Nilsson , august.nilsson@dv.sjv.se.
  Kontaktperson: Kerstin Larsson , 0708-448572, kerstin.larsson1965@gmail.com.
  Ordförande i domarkollegiet: Görel Sigurdson, 046-2110873@telia.com

Tidsprogram tävlingsklasser (preliminärt)


    Nr Distans Namn   Status Max Avg E.Avg  
09:00 H&P 1 80 Tävling
80 km DM i Skåne ingår i klassen
Rosett, Plakett, Hederspris
Banan innehåller 2 veterinärgrindar med obligatoriska pauser på 40min + 40min. Maxpuls 64slag/min. Anm.avg: 300kr Vet.avg: 650kr
Max: 8 tim Reg   950 kr 0 kr
09:30 H&P 2 50 Tävling
50 km
Rosett, Plakett, Hederspris
Banan innehåller 1 veterinärgrind med obligatorisk paus på 40min. Maxpuls 60 slag/min. Anm.avg: 200kr Vet.avg: 400kr
Max: 6 tim Lok   600 kr 0 kr
09:45 H&P 3 40 Clear Round
40 km
Rosett
Banan innehåller 1 veterinärgrind med obligatorisk paus på 40min. Maxpuls 60 slag/min. Anm.avg: 150kr Vet.avg: 300kr. Rosett till godkända ekipage.
Min: 3 tim Max: 5 tim Lok   450 kr 0 kr
10:00 H&P 4 30 Prova På
30 km
Rosett
Klassen innehåller veterinärkontroll innan start och efter målgång. Maxpuls 60 slag/min. Anm.avg: 100kr Vet.avg: 150kr. Rosett till godkända ekipage.
Min: 2,5 tim Max: 4 tim Lok   250 kr 0 kr
10:15 H&P 5 20 Prova På
20 km
Rosett
Klassen innehåller veterinärkontroll innan start och efter målgång. Maxpuls 60 slag/min. Anm.avg: 100kr Vet.avg: 150kr. Rosett till godkända ekipage.
Min: 2 tim Max: 3 tim Lok   250 kr 0 kr

Listor

Nr Namn Max Betaldag Avg E.Avg
987 Sena ändringar (häst/ryttarbyte/lagdeltagare)
Häst eller ryttarbyte efter betaldagen. Ej efteranmälningar. Anmälan till denna lista är obligatorisk om bytet skall kunna ske, men garanterar inte att bytet blir genomfört eftersom det finns andra faktorer att ta hänsyn till. Till denna lista anmäls rätt häst och rätt ryttare, skriv i meddelande till arrangören vad det gäller.
2018-04-06 0 kr 0 kr
988 Stängd Vaccinationskontroll
Hästar där vaccinationen ska kontrolleras
2018-04-06 0 kr 0 kr


Propositionen är godkänd.