Medarrangeras av Sikehamn Hästsportklubb

Särskilda bestämmelser

 1. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Sportkörning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR VIII Mounted Games, TR X Working Equitation och Anvisningar.

 2. Anmälan sker via https://tdb.ridsport.se/meetings/41217 och betalas på plats.

  Ordinarie anmälan utgår den 2017-06-20 Kl:18:00
  Därefter efteranmälan (via TDB) till 2017-07-02 Kl:18:00 i mån av plats.
  Anmälan kan återtas i TDB t.o.m den 2017-06-23 Kl:18:00 utan att avgift erläggs.
  Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150 kr/klass. Betaldag för Listor/Boxplatser är 2017-06-23.

 3. Delning av klass.
  Klassen delas rakt av på hälften, i två olika klasser. Klasserna rids sedan som två separata klasser med efterföljande prisutdelningar. Justering av priser/premier får inte förekomma!

 4. Tävlingsplatsen är Wedbylund.
  Tävlingsbana: Utomhus, Gräs, 44x58, Framridning: Utomhus, Gräs, Framhoppning: Utomhus, Gräs. Anläggningsskiss: www.akerbohastklubb.org/anlaggningsskiss.asp

 5. Ryttarmeddelande

  Publiceras på hemsidan www.akerbohastklubb.org dagarna före tävling.

 6. Servering på tävlingsplatsen

  Enklare form av servering. T.ex. hamburgare, korv, toast, fika.

 7. Uppstallning och el

  Uppstallning i privatstall i mån av plats. Kontakta Frida Rudberg 073-337 05 55.

 8. OBS! Åkerbo Kombi har två separata propositioner.

  Varför inte tävla dressyr på lördagen också? Vi har en kombinerad tävling där även du som vanligen bara tävlar den ena disciplinen kan delta. Hör av dig om du undrar något, vi svarar gärna på frågor!

  Allmänna bestämmelser: Tävlingen genomförs dels som enskilda klasser i dressyr och banhoppning, dels som en kombinerad tävling. Den kombinerade tävlingen består av ett dressyr- och ett banhoppningsprov. Dressyrprovet bedöms enligt bestämmelserna för dressyrtävling och banhoppningsprovet bedöms enligt bestämmelserna för banhoppning. Ryttarens placeringssiffror i de båda proven läggs ihop. Den ryttare som får lägst summa är segrare, den näst tvåa, o s v (se även TR, Kombinerad tävling). OBS! Den kombinerade tävlingen poängsätts som en klass för sig.

  De ryttare som anmält sig till klass 1+7, 2+8, 3+10 samt 4+11 räknas automatiskt med i kombinationstävlingen.

 9. Tävlingsledare: Elin Bernersson, 0708854334, bernerson@gmail.com.
  Resultatansvarig: Elin Bernersson, bernerson@gmail.com.
  Banbyggare: Bengt Gustavsson, .
  Domare: Maria Nygren Johansson, .
  Överdomare: MarieAnne Winbladh, .
  Kontaktperson: Elin Bernersson, 0708854334, bernerson@gmail.com

Tidsprogram tävlingsklasser (preliminärt)


    Nr Avd Namn   Status Max Avg E.Avg  
09:00 P 6 A Lätt D, A:Clear Round
Rosett
Omstart 80 kr.
Lok   100 kr 0 kr
d.e. P 7 A Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett, Plakett, Hederspris
Kombiklass möjlig ihop med klass 1 dressyr.
Lok   120 kr 0 kr
d.e. P 7 B Lätt C, A
Rosett
Lok   100 kr 0 kr
d.e. P 8 A Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett, Plakett, Hederspris
Kombiklass möjlig ihop med klass 2 dressyr.
Lok   120 kr 0 kr
d.e. P 8 B Lätt B, A
Rosett
Lok   100 kr 0 kr
Eft. ponny H 9 A 90, A:Clear Round
Rosett
Omstart 80kr
Lok   100 kr 0 kr
d.e. H 10 A 100, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett, Plakett, Hederspris
Kombiklass möjlig ihop med klass 3 dressyr.
Lok   120 kr 0 kr
d.e. H 10 B 100, A
Rosett
Lok   100 kr 0 kr
d.e. H 11 A 110, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett, Plakett, Hederspris
Kombiklass möjlig ihop med klass 4 dressyr.
Lok   120 kr 0 kr
d.e. H 11 B 110, A
Rosett
Lok   100 kr 0 kr

Listor

Nr Namn Max Betaldag Avg E.Avg
987 Sena ändringar (häst/ryttarbyte/lagdeltagare)
Häst eller ryttarbyte efter betaldagen. Ej efteranmälningar. Anmälan till denna lista är obligatorisk om bytet skall kunna ske, men garanterar inte att bytet blir genomfört eftersom det finns andra faktorer att ta hänsyn till. Till denna lista anmäls rätt häst och rätt ryttare, skriv i meddelande till arrangören vad det gäller.
2017-06-23 0 kr 0 kr


Propositionen är godkänd.