Särskilda bestämmelser

 1. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Sportkörning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR VIII Mounted Games, TR X Working Equitation och Anvisningar.

 2. Anmälan sker via https://tdb.ridsport.se/meetings/38469 och betalas genom TDB.
  Ordinarie anmälan fr.o.m den 2016-09-11 Kl:19:00.
  Ordinarie anmälan utgår den 2016-10-11 Kl:18:00
  Därefter efteranmälan (via TDB) till 2016-10-23 Kl:18:00 i mån av plats.
  Anmälan kan återtas i TDB t.o.m den 2016-10-14 Kl:18:00 utan att avgift erläggs.
  Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150 kr/klass. Betaldag för Listor/Boxplatser är 2016-10-14.


 3. Veterinär närvarande enligt minimikraven från Jordbruksverket www.sjv.se

 4. Tävlingsplatsen är Dövestad Hästcenter, Oskarshamn.
  Tävlingsbana: Utomhus, Grus, 40x100. Anläggningsskiss: oskarshamnsrk.se/Anl%C3%A4ggning/anlaggningsskiss.html

 5. Kuskmeddelande

  Finns på TDB:n senast måndag 17 oktober

 6. Servering på tävlingsplatsen

  Enklare servering

 7. Uppstallning och el

  Begränsat antal boxar bokas direkt hos Eva Ottosson 070-608 33 28

 8. Inkvartering finns

  Bokas direkt hos Eva Ottosson

 9. Smålands DM avgörs i Msv. Förtur till tävlingen för tävlande Smålandskuskar i Msv.

  Dressyrprogram LB - Svenskt Lätt nr 1, Dressyrprogram Lätt A - Svenskt Lätt nr 2, Dressyrprogram MSV - Svenskt medelsvårt nr 2.

  I maraton ingår precisionsbanan som ett hinder, se TR moment 525:8.

  Anmälan av fyrspann - kontakta arrangören så lägger vi upp en klass i TDB.

 10. Tävlingsledare: Mikaela Rautio, 0702280089, mickan83_62@hotmail.com.
  Resultatansvarig: Mikaela Rautio, mickan83_62@hotmail.com.
  Pressansvarig: Eva Ottosson, 070-6083328, eva.ottosson@telia.com.
  Överdomare: Marie Ågren, agren.marie@telia.com.
  Banbyggare maraton: Tobias Mattsson, t.mattsson@tele2.se.
  Dressyrdomare: Kerstin Johansson, kerstin86@spray.se.
  Kontaktperson: Eva Ottosson, 070-6083328, eva.ottosson@telia.com

Tidsprogram tävlingsklasser (preliminärt)


    Nr Namn   Status Max Avg E.Avg  
08:00 H&P 1 Lätt B
Avd. B enbet
Rosett, Hederspris
Enbet, Fullständig Lok   600 kr 0 kr
H&P 2 Lätt B
Avd. A Enbet
Rosett, Plakett, Hederspris
Enbet, Fullständig Lok   600 kr 0 kr
H&P 3 Lätt B
Avd. B par
Rosett, Hederspris
Par, Fullständig Lok   600 kr 0 kr
H&P 4 Lätt B
Avd A par
Rosett, Plakett, Hederspris
Par, Fullständig Lok   600 kr 0 kr
H&P 5 Lätt A
Enbet
Rosett, Plakett, Hederspris
Enbet, Fullständig Lok   600 kr 0 kr
H&P 6 Lätt A
Par
Rosett, Plakett, Hederspris
Par, Fullständig Lok   600 kr 0 kr
H&P 8 Medelsvår
Enbet
Rosett, Plakett, Hederspris
DM ingår, startande från distriktet har förtur
Enbet, Fullständig Nat   800 kr 0 kr
H&P 9 Medelsvår
par
Rosett, Plakett, Hederspris
DM ingår, startande från distriktet har förtur
Par, Fullständig Nat   800 kr 0 kr
Antalet starter för dagen är begränsat till 18

Listor

Nr Namn Max Betaldag Avg E.Avg
987 Sena ändringar (häst/ryttarbyte)
Häst eller ryttarbyte efter betaldagen. Ej efteranmälningar. Anmälan till denna lista är obligatorisk om bytet skall kunna ske, men garanterar inte att bytet blir genomfört eftersom det finns andra faktorer att ta hänsyn till. Till denna lista anmäls rätt häst och rätt ryttare, skriv i meddelande till arrangören vad det gäller.
2016-10-14 0 kr 0 kr


Propositionen är godkänd.