Medarrangeras av Söderby Ryttarförening

Särskilda bestämmelser

 1. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Sportkörning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR VIII Mounted Games, TR X Working Equitation och Anvisningar.
  Cupspecifika regler: Ponnyallsvenskan, www3.ridsport.se/Distriktssajter/Stockholm/Tavling/Allsvenskan/Allsvenskan/
  PAS Elit, www3.ridsport.se/Tavling/Hoppning_/Regler/

 2. Anmälan sker via https://tdb.ridsport.se/meetings/35020 och betalas genom TDB.

  Ordinarie anmälan utgår den 2016-03-29 Kl:18:00
  Därefter efteranmälan (via TDB) till 2016-04-09 Kl:18:00 i mån av plats.
  Anmälan kan återtas i TDB t.o.m den 2016-04-01 Kl:18:00 utan att avgift erläggs.
  Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150 kr/klass. Betaldag för Listor/Boxplatser är 2016-04-01.

 3. Delning av klass.
  Klassen delas rakt av på hälften, i två olika klasser. Klasserna rids sedan som två separata klasser med efterföljande prisutdelningar. Justering av priser/premier får inte förekomma!

 4. Veterinäravgiften anges i ryttarmeddelandet och betalas på plats.

  Veterinär närvarande enligt minimikraven från Jordbruksverket www.sjv.se

 5. Tävlingsplatsen är Söderby Gård.
  Tävlingsbana: Ridhus, Torvblandning, 25x65, Framhoppning: Ridhus, Torvblandning, 20x40, Framridning: Utomhus, Sand, 20x40. Anläggningsskiss: www.soderbyrf.se/wp-content/uploads/2015/04/Anl%C3%A4ggningsskiss-Dressyr.jpg

 6. Ryttarmeddelande

  www.soderbyrf.se samt mail

 7. Servering på tävlingsplatsen

  Varm och kall mat samt fika

 8. Uppstallning och el

  Nej

 9. Inkvartering finns

  Nej

 10. Premieutbetalning

  Inga premier

 11. Tävlingsledare: Charlotte Sunnberg, 070-7695309, charlottesunnberg@gmail.com.
  Resultatansvarig: Catharina Noreskog, gina.noreskog@outlook.com.
  Kontaktperson: Efwa Nyman, 0709-522467, efwa.nyman@gmail.com.
  Överdomare: Robert Solin, robert.solin@telia.com.
  Domare: Amanda Nieminen, n_manda@hotmail.com.
  Banbyggare: Lena Salin, lena@conastro.se.
  Kontaktperson: Ellinor Vare, 070-4075687, ellinor.ekstrom.cardsjo@hotmail.com

Tidsprogram tävlingsklasser (preliminärt)


    Nr Avd Namn   Status Max Avg E.Avg  
9.00 P 1 A Lätt A, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett, Plakett, Hederspris
Reg   200 kr 100 kr
P 1 B Lätt A, A
Rosett
Reg   140 kr 80 kr
H&P 2 Stängd A 115, Laghoppning Lag
Folksam PAS elitserie omg 2 östra gruppen
Rosett, Plakett, Hederspris
Lagledare anmäler lag genom att maila laguppställning till lotta@vrk.nu. Anmälan ska vara komplett med ryttarlicenser och hästlicenser samt startordning.
Reg   450 kr 0 kr
P 3 A Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett, Plakett, Hederspris
Reg   200 kr 100 kr
P 3 B Lätt B, A
Rosett
Reg   140 kr 80 kr
H&P 4 Stängd A 100, A:1a Lag
PAS div 1 Laghoppning
Rosett, Plakett, Hederspris
Lagledare anmäler lag genom att maila laguppställning till lotta@vrk.nu. Anmälan ska vara komplett med ryttarlicenser och hästlicenser samt startordning.
Reg   0 kr 0 kr

Listor

Nr Namn Max Betaldag Avg E.Avg
987 Sena ändringar (häst/ryttarbyte)
Häst eller ryttarbyte efter betaldagen. Ej efteranmälningar. Anmälan till denna lista är obligatorisk om bytet skall kunna ske, men garanterar inte att bytet blir genomfört eftersom det finns andra faktorer att ta hänsyn till. Till denna lista anmäls rätt häst och rätt ryttare, skriv i meddelande till arrangören vad det gäller.
2016-04-01 0 kr 0 kr


Propositionen är godkänd.