Särskilda bestämmelser

 1. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Sportkörning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR VIII Mounted Games, TR X Working Equitation och Anvisningar.

 2. Anmälan sker via https://tdb.ridsport.se/meetings/33630 och betalas genom TDB.
  Ordinarie anmälan fr.o.m den 2016-01-23 Kl:18:00.
  Ordinarie anmälan utgår den 2016-02-23 Kl:18:00
  Därefter efteranmälan (via TDB) till 2016-03-06 Kl:18:00 i mån av plats.
  Anmälan kan återtas i TDB t.o.m den 2016-02-26 Kl:18:00 utan att avgift erläggs.
  Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150 kr/klass. Betaldag för Listor/Boxplatser är 2016-02-26.

 3. Delning av klass.
  Klassen rids som en klass och delas efter att alla har startat. Om antal startande överskrider 100 startande sker prisutdelning i två klasser! Bästa resultat blir 1:a i första klassen, 2:a bästa resultat blir etta i andra klassen, 3:e bästa resultat blir 2:a i första klassen, 4:e bästa resultat blir 2:a i andra klassen, osv. Justering av priser/premier får inte förekomma!

 4. Veterinäravgiften anges i ryttarmeddelandet och betalas på plats.

  Veterinär närvarande enligt minimikraven från Jordbruksverket www.sjv.se

 5. Tävlingsplatsen är Skrefsta Gård.
  Tävlingsbana: Ridhus, Sandblandning, 24x62, Framhoppning: Ridhus, Sandblandning, 20x40, Framridning: Utomhus, Grus, 25x45. Anläggningsskiss: www.brs.nu

 6. Ryttarmeddelande

  Kommer att finnas på equipe

 7. Servering på tävlingsplatsen

  Finns i ridhuset och öppnar senast 30 min före första start

 8. Premieutbetalning

  Sker via TDB

 9. Ev återbetalning av anm avg sker endast om intyg är oss tillhanda senast den 18/3 2015. Intyg kan skickas via mail till tavling@brs.nu eller via post till BRS, Hoppning, Skrefsta gård, 147 43 Tumba. Underlaget kommer att vara anpassat efter ridskoleverksamhet.

 10. Tävlingsledare: Lisa Andersson, 0768864632, lisa.andersson@brs.nu.
  Kontaktperson: Lena Niklasson, 070-217 45 41, tavling@brs.nu.
  Resultatansvarig: Lena Niklasson, tavling@brs.nu.
  Överdomare: Ulf Stålborg, ulf.stalborg@live.se.
  Banbyggare: Unni Gustafsson, unni_gustafsson@hotmail.com.
  Domare: Lena Niklasson, tavling@brs.nu.
  Pressansvarig: Lisa Andersson, 0768864632, lisa.andersson@brs.nu

Tidsprogram tävlingsklasser (preliminärt)


    Nr Avd Namn   Status Max Avg E.Avg  
08.30 H 5 A 90, A
Rosett
Lok 50 st 120 kr 100 kr
d.e H 6 A 100, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett, Plakett, Hederspris
Lok 99 st 195 kr 100 kr
H 6 B 100, A
Rosett
Lok 40 st 120 kr 100 kr
d.e H 7 A 110, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett, Plakett, Hederspris, Anm.avg. åter
Reg 99 st 195 kr 100 kr
H 7 B 110, A
Rosett
Reg 40 st 120 kr 100 kr
d.e H 8 B 120, A
Rosett
Reg 40 st 120 kr 100 kr
H 8 A 120, Två faser 317.4.6 (A+A:0) med totalfel
Rosett, Plakett, Hederspris, Anm.avg. åter
Reg 99 st 205 kr 100 kr
Antalet starter för dagen är begränsat till 240

Listor

Nr Namn Max Betaldag Avg E.Avg
987 Sena ändringar (häst/ryttarbyte)
Häst eller ryttarbyte efter betaldagen. Ej efteranmälningar. Anmälan till denna lista är obligatorisk om bytet skall kunna ske, men garanterar inte att bytet blir genomfört eftersom det finns andra faktorer att ta hänsyn till. Till denna lista anmäls rätt häst och rätt ryttare, skriv i meddelande till arrangören vad det gäller.
2016-02-26 0 kr 0 kr


Propositionen är godkänd.