Särskilda bestämmelser

 1. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Sportkörning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR VIII Mounted Games, TR X Working Equitation och Anvisningar.

 2. Anmälan sker via https://tdb.ridsport.se/meetings/28992 och betalas genom TDB.
  Ordinarie anmälan fr.o.m den 2015-02-10 Kl:18:00.
  Ordinarie anmälan utgår den 2015-03-10 Kl:18:00
  Därefter efteranmälan (via TDB) till 2015-03-22 Kl:18:00 i mån av plats.
  Anmälan kan återtas i TDB t.o.m den 2015-03-13 Kl:18:00 utan att avgift erläggs.
  Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150 kr/klass.

 3. Tävlingsplatsen är Torns RF, Vallkärra, Lund.
  Tävlingsbana: Ridhus, grus+flis, 25x66, Framhoppning: Ridhus, grus+flis, 20x40, Framridning: Utomhus, grus, 46x64. Anläggningsskiss: www.torns.org/tavling/

 4. Ryttarmeddelande

  Publiceras på Equipe Online samt Torns hemsida www.torns.org/tavling/

 5. Servering på tävlingsplatsen

  I cafeterian erbjuds varm och kall mat, kaffe och fika. Cafeterian finns i framhoppningsridhuset.

 6. Premieutbetalning

  via TDB.

 7. Under tävlingshelgen sker alla ändringar direkt till sekretariatet (0731-510145 OBS! ej sms eller mail).

  Vid stort antal anmälda på söndagen kan alla avd B komma att starta på fm och därefter avd A. Detta meddelas isf i ryttarmeddelandet.

  För återbetalning (minus 50 kr administrationskostnad) p.g.a sjukdom skall veterinär-/läkarintyg vara oss tillhanda senast 3 april 2015. Skickas till Paula Pierreville, Cementgatan 27B, 216 18 Limhamn alternativt paula.pierreville@malmo.se.

  Observera nya regler gällande anmälan. All anmälan och efteranmälan ska gå via TDB (glöm inte att man måste ha pengar på sitt TDB-konto för att kunna efteranmäla). Enbart klassbyte och kompletteringar (till redan anmält ekipage) sker direkt i sekretariatet.

 8. Tävlingsledare: Annika Johansson, 0706-115974, tavling@torns.org.
  Kontaktperson: Annika Johansson, 0706-115974, tavling@torns.org.
  Resultatansvarig: Gunnar Björkdal, gunnar@equipe.nu.
  Överdomare: Jaana Alvesparr, jaana.alvesparr@spray.se.
  Banbyggare: Bengt Rosberg, be.rosberg@telia.com.
  Domare: Paula Pierreville, paula.pierreville@malmo.se

Tidsprogram tävlingsklasser (preliminärt)


    Nr Avd Namn   Status Max Avg E.Avg  
9:00 P 1 A Lätt D, A
Avd A + Avd B
Rosett
Lok   100 kr 50 kr
därefter P 2 A Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett, Plakett, Anm.avg. åter
Lok   130 kr 50 kr
därefter P 2 B Lätt C, A
Rosett
Lok   100 kr 50 kr
därefter P 3 A Lätt B, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett, Plakett, Anm.avg. åter
Lok   130 kr 50 kr
därefter P 3 B Lätt B, A
Rosett
Lok   100 kr 50 kr
Antalet starter för dagen är begränsat till 250
    Nr Avd Namn   Status Max Avg E.Avg  
9:00 H 4 A 90, A
Rosett
Lok   100 kr 50 kr
därefter H 4 B 90, A
Rosett
Lok   100 kr 50 kr
därefter H 5 A 100, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett, Anm.avg. åter
Lok 99 st 130 kr 50 kr
därefter H 5 B 100, A
Rosett
Lok   100 kr 50 kr
därefter H 6 A 105, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett, Anm.avg. åter
Lok 99 st 130 kr 50 kr
därefter H 6 B 105, A
Rosett
Lok   100 kr 50 kr
därefter H 7 A 110, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Rosett, Anm.avg. åter
Lok 99 st 130 kr 50 kr
därefter H 7 B 110, A
Rosett
Lok   100 kr 50 kr
Antalet starter för dagen är begränsat till 300


Propositionen är godkänd.