Meddelande från tävlingsarrangören


Unghästtest 2018

Det finns två olika unghästtest:
3-årstest, där hästarnas exteriör, gångarter och hoppförmåga bedöms och beskrivs. Hästen visas vid hand och i frihet. Till testet hör också ett frivilligt ridprov. Fr.o.m. 2018 är 3-årstestet också öppet för 4-åriga hästar som inte bedömts som 3-åringar.
4-årstest, där hästarnas exteriör, gångarter och hoppförmåga bedöms och beskrivs. Hästen visas vid hand vid det exteriöra momentet och under ryttare vid gångartsmomentet. När det gäller hoppmomentet kan ägaren välja om hästen ska visas i löshoppning eller under ryttare. För att kunna kvala till årgångsfinal i hoppning ska hästen dock visas under ryttare. 4-årstestet är också öppet för 5-åriga fölston som fått föl som 4-åring. I anslutning till 4-årstest finns också ”Öppen klass”, där äldre hästar får delta.

Specifikt ponny
Bedömningen är öppen och avelsvärderingsgrundande för 3-åriga ponnyer med raskod tillhörande SPAF, dvs registrerad i svensk rasförening vid anmälan med någon av raskoderna 30 (gotlandsruss), 33 (connemara), 34 & 39 (new forest), 35 (welsh ponny, sekt B), 36 (welsh mountain, sekt A), 37 (welsh cob, sekt D), 40 (dartmoor), 41 (exmoor), 42 (welsh ponny av cobtyp, sekt C), 43 & 93& 99 (svensk ridponny), 85 (anglo welsh), 87 (welsh partbred) max mankhöjd 148 cm. Hästar (dvs. över 148 cm) med någon av ovanstående raskoder ska beredas plats för bedömning. Dock äger Welsh Cob (raskod37) med mankhöjd över 148 cm rätt att placeras men då i en klass för sig. De riksomfattande register- och stambokförande föreningarna som är medlemmar i SPAF har beslutat att organisera dessa bedömningar för ponnyer som är registrerade i särskild stambok inom dessa föreningar i syfte att förbättra respektive ras. De register- och stambokförande föreningarna har uppdragit till SPAF att arrangera och samordna dessa bedömningar. Länk till SPAF:s råd och anvisningar http://www.spaf.info/


Viktigt vid anmälan:
- Anmälan till SWB-klasser förutsätter medlemskap i SWB+regionalförening (t.ex. NHAF)
- Anmälan till Ponny-klasser förutsätter medlemskap i ponnyrasförening och/eller NHAF
Medlemskap i SWB+NHAF kan lösas på http://swb.org/bli-medlem/, uppge därefter personnummer i anmälan - övriga medlemskap skall styrkas med kopia skickad till unghast2018@norrbottenshastavel.org
- Anmäl till lista 500 om häst/ponny är kastrerad (säkerhetsfråga)

Nr Status Namn Anmälda Reserver    
11 Klubb
Unghästtest 3-åringar (+4-åringar ej visad som 3-åring) SWB
7 0
Ridhäst 
12 Klubb
3-årstest Ponny
3 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
21 Klubb
Unghästtest 4-åringar + 5-åriga fölston, löshoppn. SWB
1 0
Ridhäst 
22 Klubb
Unghästtest 4-åringar + 5-åriga fölston, uppsutten hoppn. SWB
0 0
Ridhäst 
23 Klubb
Kvalitetsbedömning II (4-år. + 5-år. fölston) Ponny
1 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
31 Klubb
Öppen klass, löshoppn., SWB
0 0
Ridhäst 
32 Klubb
Öppen klass, uppsutten hopp. SWB
0 0
Ridhäst 
33 Klubb
Öppen klass, EJ hoppn., SWB
0 0
Ridhäst 
34 Klubb
Kvalitetsbedömning III (5-åringar, ej startat som 4-åring) Ponny
0 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 

Totalt 12 anmälningar i alla klasser

Nr   Namn Anmälda Reserver    
500  
Kastrerad
3 0
Ridhäst 
3 | Anmälda |
510  
Till salu!!!
3 0
Ridhäst 
3 | Anmälda |
900  
Uppstallning, Box
4 av 4 2
Ridhäst 
4 | Anmälda |
902  
Uppstallning, Spilta m. dörr
4 av 4 0
Ridhäst 
4 | Anmälda |