×

Betalning på tävlingsplatsen!

Arrangören tar inte betalt via TDB, utan betalning sker på tävlingsplatsen.


Meddelande från tävlingsarrangören

Pay and jump med KM i hoppning söndagen den 10 december 2017 OBS! är endast öppen för medlemmar i Göteborgs Fältrittklubb
Första start kl 10.00. Dagen börjar med pay and jump och avslutas därefter med klubbmästerskap i hoppning. Höjd från 50 cm – 110 cm.
Tävlingsgrupper har förtur till häst om anmälan sker innan efteranmälningstiden den 6 december endast till KM.
Banan byggs kl 08.45 och alla som deltar i pay and jumpen och KM skall vara med och bygga banan.
Ni kommer även att bli tilldelade en funktionärsuppgift, se funktionärsschemat som kommer upp i samband med startlistor och ryttarmeddelande. Pay and Jump bygger på att alla medlemmar i klubben som deltar hjälps åt under hela dagen.
Banan är på 22x62 och kommer vara avgränsad med de nedsänkningsbara väggarna. Framridning i paddocken och framhoppning i ridhuset.
Anmälan sker via TDB och öppnar den 13 november kl 18.00. Efteranmälning från och med 6 december. Betalning sker på plats.

Sista dag för avanmälan utan att bli betalningsskyldig för sin start är onsdagen den 6 december. Vid sjukdom skall sjukintyg skickas senast 17 december 2017.
För att få starta pay and jump krävs godkännande av instruktör samt att du rider minst i grön grupp. OBS! Vi delar ut hästar, skriv fler önskemål när du anmäler dig via TDB, först till kvarn gäller ej. Rider man grön grupp hoppar man max 60 cm, röd grupp max 70 cm, (hoppspecial och tävlingsgrupp beslutar om höjd i samråd med instruktör.
Syftet med Pay and Jump är att förbereda ryttare och hästar för tävling. Ryttarna får möjlighet att lära sig hur en tävling fungerar samt hjälpa till som funktionärer.
Vi följer Tävlingsreglementets regler vid pay and jump. Om ekipaget inte är klar för sin uppgift har instruktören rätt att avblåsa ritten. Ryttaren som använder spö på felaktigt sätt kommer få utgå. Om hästen är halt har instruktören rätt att avblåsa ritten. Det är viktigt att vara en förebild på pay and jumpen eftersom det finns både yngre och äldre ryttare som kan se dig
Ryttarmeddelande, startlistor och funktionärsschema läggs ut på www.gfrk.se senast fredagen den 8 december 2017. Frågor hänvisas till erica.johansson@gfrk.se
Se alltid till att läsa ryttarmeddelande inför varje Pay and jump ifall det skulle bli ändringar.För klädsel se hemsidan www.gfrk.se längst ner under fliken ridskola.
Startavgifter 2017:
Pay and jump
Ridskolehäst: 220 kr per start
Privatryttare: 120 kr per start
Efteranmälning: 20 kr extra per start
Klubbmästerskap
Lektionshäst: 240 kr
Privathäst: 140 kr
Klubbmästerskap i hoppning 2017
Tävlingen är öppen för alla GFRKs medlemmar som inte representerat annan klubb än GFRK under 2017.
Bedömning A:0/ A:0 Två Faser
Lektionshästar och privathästar kommer att gå som en klass. Välj mellan att hoppa 60 cm, 70 cm, 80 cm på ponny i KM klassen. Välj mellan 60 cm 70 cm, 80 cm eller 90 cm på häst i KM klassen. Grön grupp max 60 cm, Röd grupp max 70 cm, special grupp och tävlingsgrupp i samråd med instruktör. Endast en start per ryttare i KM på en höjd, vill du hoppa två rundor anmäl till valfri höjd på pay & jump som "förklass".
Grön grupp måste hoppat felfritt 60 cm innan på pay and jump samt ha godkännande av instruktör för att få vara med i KM klassen.
Anmälan sker via TDB.
Välkomna!

Nr Status Namn Anmälda Reserver    
1 Klubb
50, A:Clear Round 2 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
2 Klubb
60, A:Clear Round 13 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
3 Klubb
70, A:Clear Round 9 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
4 Klubb
80, A:Clear Round 5 0
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
5 Klubb
90, A:Clear Round 2 0
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
6 Klubb
100, A:Clear Round 0 0
D ponny 
Ridhäst 
7 Klubb
110, A:Clear Round 0 0
Ridhäst 
8 Klubb
60, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
KM Ponny
3 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
9 Klubb
Lätt E, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
KM Ponny
5 0
B ponny 
C ponny 
D ponny 
10 Klubb
Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
KM Ponny
3 0
B ponny 
C ponny 
D ponny 
11 Klubb
60, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
KM Häst
8 0
Ridhäst 
12 Klubb
70, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
KM Häst
3 0
Ridhäst 
13 Klubb
80, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
KM Häst
4 0
Ridhäst 
14 Klubb
90, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
KM Häst
4 0
Ridhäst 

Totalt 61 anmälningar i alla klasser