Meddelande från tävlingsarrangören

Förtydligande gällande klubbmästerskap: Ekipage som är medlemmar i Södra Sallerups Ryttarförening som hoppar upp till och med 90 cm deltar i klubbmästerskapet. En KM för ponny och en till häst koras. Pris och ärevarv efter tävlingsslut. LYCKA TILL!!

Pay and Jump & Klubbmästerskap i hoppning.
Söndagen den 19 november 2017 kl. 10.00.
Anmälan och betalning sker via TDB.
Välkomna att delta på Pay and Jump hos SSRF. KM kommer att koras under dagen.
Träningen sker under tävlingsliknande förhållande. Alla får lov att slutföra banan och man får ha tränaren på banan. Alla ekipage har max fyra minuter på sig inne på banan.
Det kommer finnas rosetter att köpa i caféet.
Anmälningstiden utgår fredagen den 17 november kl. 18.00. Frågor mailas till tavling@ssrf.net
Höjderna är från bom – 1, 20 m, från 1 m kommer kombination finnas, höjning med 10 cm efter hand.
Startavgift 100 kr/start (80 kr/start för SSRF medlemmar) max 2 starter per häst. Efteranmälan kan göras i mån av plats med ett tillägg på 20 kr. Anmälan är bindande och startavgift återbetalas ej.
Startlistor kommer att finnas på www.ssrf.net senast lördag kväll den 18/11
V.g gör en avanmälan om du inte har för avsikt att komma så att vi kan hålla
startlistorna uppdaterade. Anläggningsskiss, vägbeskrivning och startlistor kommer finnas på
www.ssrf.net
Deltagande medlemmar hjälper till att riva banan efter sista start!
Hoppningen äger rum i ridhus 30x60. Framhoppning: Utomhus 20x60 fibersand, Framridning: Utomhus, Grus , 20x60 (utan staket). Anläggningsskiss: www.ssrf.net
Lättare servering kommer att finnas till försäljning.
TR gäller i alla moment som rör säkerhet, handhavande av häst samt
uppträdande mot funktionär, andra ryttare m.fl.
Observera att då detta är en träning gäller inte din licensolycksfallsförsäkring.
Egen olycksfalls- och ansvarsförsäkring gäller. Väst ska användas av alla under 18 år.
VÄLKOMNA!

Nr Status Namn Anmälda Reserver    
1 Klubb
5, A:Clear Round
Bom på marken
0 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
2 Klubb
10, A:Clear Round 2 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
3 Klubb
20, A:Clear Round 2 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
4 Klubb
30, A:Clear Round 7 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
5 Klubb
40, A:Clear Round 6 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
6 Klubb
50, A:Clear Round 3 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
7 Klubb
60, A:Clear Round 7 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
8 Klubb
70, A:Clear Round 8 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
9 Klubb
80, A:Clear Round 7 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
10 Klubb
90, A:Clear Round 5 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
11 Klubb
100, A:Clear Round 3 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
12 Klubb
110, A:Clear Round 1 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
13 Klubb
120, A:Clear Round 0 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 

Totalt 51 anmälningar i alla klasser

Nr   Namn Anmälda Reserver    
14  
Klubbmästare 2017
14 0
Ridhäst 
14 | Anmälda |