×

Betalning på tävlingsplatsen!

Arrangören tar inte betalt via TDB, utan betalning sker på tävlingsplatsen.


Meddelande från tävlingsarrangören

1. Anmälan ska ske senast lördagen 28/10 kl. 18.00 på mail
halloweenhoppet@bastadsrk.se eller i TDB. Ange ponny+kategori/häst, ryttare &
önskad höjd om ni mailar. Hästar yngre än 4 år får ej starta. Max 3 starter per häst.
Telefon till sekretariatet under söndagen är 072-209 42 03. Första start kl. 10:00.
2. Startlistor publiceras senast 19.00 på lördagen på online.equipe.com
3. 140 kr/ start för icke medlem, 100 kr/ start för medlem i Båstads Ridklubb. Betalas på
plats i sekretariatet med kort eller swish. Giltigt vaccinationsintyg ska kunna uppvisas
på anmodan.
4. Sekretariatet öppnar kl. 09.00 på söndagen.
5. Hoppningen hålls i ridhus 62x24 med fibersandsunderlag. Framhoppning i lilla
ridhuset 45x24 med samma underlag. Framridning på gummiflisbana 66x34.
6. Valfri höjd mellan 20 och 100 cm för ponny samt mellan 30 och 110 cm för häst. Vi
höjer med 10 cm åt gången.
7. Alla ponnyer startar först. Paus med prisutdelning och bangång 20 min. mellan ponny
och häst. Av säkerhetsskäl är hästar välkomna in på framhoppningen först efter att
sista ponnyn startat.
8. Rosett till alla deltagare och pris till bästa utklädnad i ponny- respektive häst-klassen.
9. En medhjälpare/ ledare får följa med in på banan.
10. Efter femte olydnaden läggs hindren ner för att ekipaget ska kunna ta sig runt banan..
11. Enklare cafeteria finns.
12. TR tillämpas vad gäller hästens hälsotillstånd samt reglerna för lämplig bestraffning.
Godkänd hjälm för ryttare inom området. Ridskor o shortchaps eller stövlar bör
användas av säkerhetsskäl. Alla ryttare t.o.m. 18 år ska använda säkerhetsväst vid
ridning på hela anläggningen.
13. Observera att då detta är en träningshoppning gäller enbart ryttarens/egna klubbens
olycksfallsförsäkring. Försäkring via ryttarlicens eller arrangerande klubb gäller ej!
14. Frågor mailas till halloweenhoppet@bastadsrk.se

OBS! Tänk på att vintertiden startar denna dag :)

Hjärtligt välkomna
Båstads RK

Nr Status Namn Anmälda Reserver    
P20 Klubb
20, A
Ponny 20 cm
0 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
P30 Klubb
30, A
Ponny 30 cm
2 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
P40 Klubb
40, A
Ponny 40 cm
2 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
P50 Klubb
50, A
Ponny 50 cm
4 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
P60 Klubb
60, A
Ponny 60 cm
3 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
P70 Klubb
Lätt E, A
Ponny 70 cm
6 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
P80 Klubb
Lätt D, A
Ponny 80 cm
5 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
P90 Klubb
Lätt C, A
Ponny 90 cm
2 0
B ponny 
C ponny 
D ponny 
P100 Klubb
Lätt B, A
Ponny 100 cm
0 0
B ponny 
C ponny 
D ponny 
H30 Klubb
30, A
Häst 30 cm
0 0
Ridhäst 
H40 Klubb
40, A
Häst 40 cm
0 0
Ridhäst 
H50 Klubb
50, A
Häst 50 cm
2 0
Ridhäst 
H60 Klubb
60, A
Häst 60 cm
2 0
Ridhäst 
H70 Klubb
70, A
Häst 70 cm
0 0
Ridhäst 
H80 Klubb
80, A
Häst 80 cm
2 0
Ridhäst 
H90 Klubb
90, A
Häst 90 cm
6 0
Ridhäst 
H100 Klubb
100, A
Häst 100 cm
1 0
Ridhäst 
H110 Klubb
110, A
Häst 110 cm
0 0
Ridhäst 

Totalt 37 anmälningar i alla klasser