Meddelande från tävlingsarrangören

Startid fredag blir någon gång på em/kväll.
Föl anmäls med sitt Registreringsansökansnummer och till klass för hopphärstammade eller gångartshärstammade föl. För att delta i SWBs bedömningar krävs att hästens ägare är Plusmedlem eller Aktiv Medlem i SWB, inkl regional avelsförening. Medlemsnummer SKALL anges vid anmälan.

Nr Status Namn Anmälda Reserver    
1 Klubb
Hoppföl - Hässleberga
12 av 15 0
Ridhäst 
2 Klubb
Gångartsföl - Hässleberga
14 av 20 0
Ridhäst 
3 Klubb
Extriörbedömning sto - Hässleberga
2 0
Ridhäst 
Nr Status Namn Anmälda Reserver    
4 Klubb
Hoppföl - V. Hoby
16 av 20 0
Ridhäst 
5 Klubb
Gångartsföl - V. Hoby
13 av 20 0
Ridhäst 
6 Klubb
Extriörbedömning sto - V. Hoby
1 0
Ridhäst 

Totalt 58 anmälningar i alla klasser