Meddelande från tävlingsarrangören

Meddelande från tävlingsarrangören
1. För att delta i Klubbtävling krävs medlemsskap i MäRK, som ska vara betald och registrerad före anmälan. För medlemsansökan se hemsidan: www1.idrottonline.se/MalaroarnasRK-Ridsport/
2. Anmälan för lektionsekipage ska vara godkänd av instruktör. I anmälan görs sitt förstahandsval av häst/ponny, och i notisfältet "meddelande till arrangör" anges även ett andra- och tredje häst/ponnyval. Ridskolan beslutar om häst/ponnyfördelning.
3. Betalning sker via TDB.
4. Avanmälan efter anmälningstidens utgång måste alltid göras via TDB före tävlingsdagen.
5. Startavgifter (för lektionsryttare är hästhyran inkluderad)
Juniorer som anmäler på häst betalar senioravgift och återfår mellanskillnaden till sitt TDB-konto.
6. Alla som deltar i tävlingen ska också vara funktionär! Tävlingsledaren fördelar uppgifter och anslår funktionärslista på ridskolan och på hemsidan senast fredag 15 april 2016.
7. Preliminära startlistor anslås på ridskolans anslagslista och på hemsidan senast fredag 15 april 2016.
Definitiva startlistor anslås i sekretariatet på tävlingsdagen.
9. Sekretariatet öppnar kl.07.30. Vaccinationsintyg visas i sekretariatet före urlastning (gäller privathäst).
10. Om klass understiger 3 startande ekipage betraktas den klassen som en Clear Round, inga klasser kommer att slås ihop mellan lektions- och privatekipage.
11. Framridning sker på utebana om vädret tillåter, annars i ridhus.
Allmänna bestämmelser för deltagande i klubbtävling samt regler för själva KM finns att läsa på hemsidan under fliken "Tävling".
12. Servering finns i klubbhuset.
13. Upplysningsinformation:
Anmälningar och betalning i TDB, startlistor: Eva Wirén, 073/075 68 00
Övriga frågor: Tävlingsledare Anna Carlsson, 076/949 85 23
14. Domare: Gabriel Anderbjörk.

Nr Status Namn Anmälda Reserver    
4 Klubb
Lätt E, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
KM Lektionsekipage, 70 cm oavsett kategori.
6 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
3.1 Klubb
Lätt E, A:Clear Round
Privatekipage, 70 cm oavsett kategori.
4 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
3.2 Klubb
Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Privatekipage
5 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
2.1 Klubb
70, A:Clear Round
Privatekipage
2 0
Ridhäst 
2.2 Klubb
80, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
Privatekipage
5 0
Ridhäst 
1 Klubb
80, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0)
KM Lektionsekipage
7 0
Ridhäst 

Totalt 29 anmälningar i alla klasser