Resultat i TDB Attachments

Här kan du som arrangör få hjälp med att förstå hur området kring resultat fungerar i TDB.
Klicka på bilderna för att förstora dom.

Equipe_export

Efter avslutad tävling rapporterar du enkelt in resultatet direkt från Equipe-programmet. Detta gör du genom Arkiv - Exportera - Resultat SvRF.

Följ sedan några snabba steg där du bl.a ska ange dina inloggningsuppgifter till TDB för att verifiera din behörighet.

Manual_result

Den manuella resultatinmatningen är till för de som inte använder ett tävlingsprogram.

Gå till tävlingen och för varje sektion klickar man på "+" för att komma till den manuella resultatinmatningen.

Detta går enbart för tävlingar som inte redan har resultat inrapporterat och för tävlingar med lokal status eller högre

Manual_result_input

Inne i den manuella resultatinmatningen lägger man till varje ekipage och anger resultat och tid för faserna (vad man anger beror på gren).
När du lagt till ett ekipage med resultat så klickar du på den blå knappen "Spara och fortsätt" för att lägga till nästa ekipage osv..
Läs mer om grenspecifik resultatinmatning lite längre ner.

Man kan även fördela ranking här.

Om någon klass helt saknar resultat eller blivit inställd så måste det anges genom att klicka på den röda knappen "Klassen har utgått". Detta är nödvändigt för att det skall gå att skicka resultaten för granskning.

Manual_result_send

När alla resultat är inmatade för alla klasser så dyker det upp en knapp längst ner på Översikten.

När du skickat in resultaten kan ni inte längre ändra i dessa utan måste då kontakta SvRF för att få hjälp med detta.


Kategorisammanslagning?

Registrera då resultatet i den högsta kategorin för sammanslagningen.

Resultat_hoppning

För hoppningen lägger man till resultat för varje fas som ridits.
Här anges fel och tid.

Resultat_dressyr

För dressyren lägger man till resultat för varje domare.
Här anger man rank, procent för var och en av domarna.

När man matat in resultat för alla domare lägger man sedan till en "tom" rad allra sist där man anger totalprocenten och kryssar för rutan Totalprocent.

Resultat_falttavlan

För fälttävlan anger man straff och procent samt rank för dressyrmomentet.
Därefter straff, tidsstraff, tid samt rank för terrängmomentet.
Och slutligen straff, tidsfel, tid samt rank för hoppmomentet.

Sedan summerar man ihop totalstraffen och anger i rutan Totalt samt anger slutgiltig rank.

Resultat_distans

För distans anges grind, starttid, ankomsttid, intid, uttid, puls, diff, hastighet och ridtid.

Resultat_korning

För körningen lägger man till ett resultat för varje moment där man enger fel för just det momentet.
Efter man angett de moment man vill, lägg sedan till en "tom" rad där man anger totalt antal fel.

Det som skiljer körningen åt är att man här kan lägga till mer än en häst.