Meddelande från tävlingsarrangören

Proposition
Inbjudan till Skultorps Ryttarsällskaps klubbtävling i dressyr, för ponny och häst 5 november 2017. Klubbmästerskap ingår i klass 1-7.

1. Tävlingen är en klubbtävling och därmed öppen för alla SRS:s medlemmar. (Enligt tävlingsreglemente krävs medlemskap i arrangerande klubb vid klubbtävlingar.) Medlemskap löses innan tävling via Horsemanager, mer info finns på klubbens hemsida: www.skultorpsrs.se

2. Anmälan görs via TDB (tävlingsdatabasen) och öppnar för anmälan 10 oktober kl. 18.00. Ridskoleryttare måste ha godkännande från sin ridlärare angående häst och klass innan anmälan.

3. Bokning för ridskoleponny och häst sker från och med fredag den 13/10 genom mail till onskehastsrs@gmail.com, efter att det godkänts anmäler man på TDB. Vid flera ryttare som anmält till samma häst dras det lott, önska därför gärna fler alternativ. På ridskoleponny/häst har de ryttare som är stallassistenter, deltar i KM klass eller ingår i en tävlingssatsning förtur. Ryttare som endast vill rida LD:1, märke 1-3 fördelas häst den 15 oktober.

4. Ordinarie anmälan utgår den 30/10 18.00. Efteranmälan kan göras i mån av plats till en avgift om 60kr.

5. Varje ryttare som anmäler sig måste även anmäla en funktionär som kan stå till tjänst vid behov för olika uppgifter. Detta anges i meddelanderutan i TDB vid anmälan. (Funktionären kan vara en kompis, syskon eller förälder etc.) Uppgifter kan till exempel vara in och utsläpp, höja hinder, stå i cafeterian m.m.

6. Startavgiften är 120 kr per start och betalas via TDB. Hästhyra för lån av ridskolehäst är 100 kr per start, detta betalas kontant eller via Swish på plats när du anmäler dig i sekretariatet senast 30 minuter före starttid. Anmälan är bindande och för ej avanmält ekipage debiteras du hela avgiften! Gäller ej om du visar upp läkare- eller veterinärintyg. Avanmälan görs senast 1 november kl.18 (så vi har möjlighet att ringa reserv)

7. RESERVER: Om den häst du vill anmäla dig på redan är upptagen så kan anmäla dig som reserv. Maila onskehastsrs@gmail.com med önskad häst och klass. Vi kontaktar dig om någon avanmäler sig.

8. Ponnyklasserna går i ridhuset och hästklasser utomhus i paddock. Vid dåligt väder går alla klasser inomhus, detta meddelas den 4/11 i samband med att startlistor och funktionärsschemat kommer ut. Då vet man vilken väderlek som ska råda.

9. Domare Carina Andersson klass 1-3 ponny och Anette Nilsson klass 4-7 häst.

10. Dressyrbanan byggs dagen innan den 4/11 16.00. Vi är tacksamma om så många som möjligt vill vara med och hjälpa till. Föräldrar kan bygga banan medan ni gör i ordning er och hästen inför tävlingsstarten. Kan man inte vara med att bygga fram så är man med och tar bort banan när tävlingsdagen är slut.

11. Alla efteranmälningar och ändringar görs på plats i sekretariatet lördag 4/11 klockan 16.00 - 17.00 i samband med banbygge. Sekretariatet kommer vara bemannat under banbygget så att de finns möjlighet att ändra ifall det inte skulle stämma med rätt klass etc.

12. Anmäl i meddelanderutan på TDB om ni har några speciella önskemål. T.ex. om ni delar sadel med ett annat ekipage, eller behöver en tidig eller sen starttid osv.
OBS! De ekipage som ej anmäler sig i TDB kommer att debiteras med 100 kr.

13. Har du frågor kontakta Viktoria Johansson via mail: viktoria.a.johansson@telia.com
Är det frågor angående din ridskolehäst kontakta Fanny på mail: fanny@jutagardensstuteri.se

14. Regler för KM: Klubbmästerskap för ridskoleryttare och privatryttare rids i klass 1 till 7. Har ekipaget startat Lätt B på lokal nivå och fått 60 % eller högre, ska ekipaget rida klass 2 eller 5. Har ekipaget startat Lätt A på lokal nivå och fått 60 % eller högre, ska ekipaget rida klass 3 eller 6.

Plakett till KM-mästare delas ut vid föreningens årsmöte. Ryttare som vill delta i SRS:s KM får inte ha tävlingslicens för någon annan klubb.

Tävlingen genomförs med koefficient på resultaten.
Lätt C:1 med godkänd procent (50%) x 1,0
Lätt B:1 med godkänd procent (50%) x 1,1
Lätt A:1 med godkänd procent (50%) x 1,2
Msv C:1 med godkänd procent (50%) x 1,3

Clear-round rosett till alla ekipage med godkänd procent 50% i KM klasser.
Privathäst/ponny och ridskolehäst/ponny tävlar mot varandra. Klubbmästare utses i kategori A, B, C,D och häst. I KM-klasserna ponny; kat. A, B, C, D. Häst Children; upp till 14 år, häst junior; 14-18 år och häst; senior från 19 år.

För att kunna bli klubbmästare krävs godkänt resultat i sitt ridna program.

Preliminärt tidsprogram och tävlingsklasser

Sekretariatet öppnar kl. 07.00. Första start beräknas till kl. 08.00.

Dagen startar med KM-klasser, därefter Clear round/märkesklasser.

Klass 1: Inomhus, Lätt C:1 2015 ponny, KM-klass för ridskoleryttare och privatryttare. 120:- Rosett och hederspris
Klass 2: Inomhus, Lätt B:1 2015 ponny, KM-klass för ridskoleryttare och privatryttare. 120:- Rosett och hederspris
Klass 3: Inomhus Lätt A:1 2017 ponny, KM-klass för ridskoleryttare och privatryttare. 120:- Rosett och hederspris
Klass 4: Utomhus Lätt C:1 2015 Häst, KM-klass för ridskoleryttare och privatryttare. 120:- Rosett och hederspris
Klass 5: Utomhus Lätt B:1 2015 Häst, KM-klass för ridskoleryttare och privatryttare. 120:- Rosett och hederspris
Klass 6: Utomhus Lätt A:1 2015 Häst, KM-klass för ridskoleryttare och privatryttare. 120:- Rosett och hederspris
Klass 7: Utomhus MSV C:1 2011 Häst, KM-klass för ridskoleryttare och privatryttare. 120: Rosett och hederspris
Klass 8: Märke I, Clear round. Rosett vid godkänd ritt. 120:-
Klass 9: Märke II, Clear round. Rosett vid godkänd ritt. 120:-
Klass 10: Märke III, Clear round. Rosett vid godkänd ritt. 120:-
Klass 11: Lätt D:1, Clear round. Rosett vid godkänd ritt. 120:-

Varmt Välkomna!
Skultorps ryttarsällskap

Nr Status Namn Anmälda Reserver    
1 Klubb
Lätt C:1 (2015)
KM-klass
18 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
2 Klubb
Lätt B:1 (2015)
KM-klass
3 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
3 Klubb
Lätt A:1 (2017)
KM-klass
0 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
4 Klubb
Lätt C:1 (2015)
KM-klass
5 0
Ridhäst 
5 Klubb
Lätt B:1 (2015)
KM-klass
3 0
Ridhäst 
6 Klubb
Lätt A:1 (2017)
KM-klass
1 0
Ridhäst 
7 Klubb
Medelsvår C:1 2011 (2011)
KM-klass
3 0
Ridhäst 
8 Klubb
Program för Ryttarmärke I (2000)
Träningstävling - Clear round
0 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
9 Klubb
Program för Ryttarmärke II (2000)
Träningstävling - Clear round
0 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
10 Klubb
Program för Ryttarmärke II (2000)
Ryttarmärke III - Träningstävling - Clear round
1 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
11 Klubb
Lätt D:1 2011 (2011)
Träningstävling - Clear round
6 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 

Totalt 40 anmälningar i alla klasser