×

Tävlingen är öppen för anmälan

Ordinarie anmälan slutar 2018-08-01 18:00 och tävlingen stänger för anmälan 2018-08-01 18:00

×

Betalning på tävlingsplatsen!

Arrangören tar inte betalt via TDB, utan betalning sker på tävlingsplatsen.


Meddelande från tävlingsarrangören

Inbjudan Pay & Ride - Med coachning!
Dressyr för ponny och ridhäst | Lördag 4 augusti 2018

Varje ekipage får 15 min. Domarprotokoll samt muntlig feedback. Chans till "omritt" av valda delar - under coachning av domaren!

Varmt välkommen till Södra Sallerups Ryttarförening!

1. Första start: Kl 10.30.
2. Anmälningsavgift
Medlem: 150 kronor/start. Ej medlem: 200 kr/start.
Anmälan via TDB. Betalning via Swish: 123 520 97 39 (visa betalning på plats).
3. Programridningen sker i ridhus. Framridning utomhus. Underlag MakHippo.
4. Du väljer själv vilket program du vill rida. Vi startar med program på kort bana
(40x20), därefter lång bana (60x20). Finns inte önskat program upplagt i TDB, anmäl
dig till Klass 13 - Annat program och ange i meddelande till arrangören vilket
program du önskar rida.
5. Dressyrdomare: Charlotte Persson Ståhl.
6. Alla som har deltagit kan köpa en deltagarrosett i sekretariatet. Pris 25:-.
7. Cafeteria: Enklare servering med kalla/varma drycker samt frukt/kakor.
8. Anmälan: senast 1 augusti kl 18.00. Max 20 starter. Om maxantalet starter uppnåtts i förtid - anmäl dig då gärna som reserv.
Vi försöker utöka antalet totala starter för dagen om möjligt, samt planerar in fler kommande tillfällen som vi gärna bjuder in er till.
9. Förfrågningar: tavling@ssrf.net
10. Startlistor: Preliminära startlistor finns på www.ssrf.net ca en vecka innan.
Definitiva starttider publiceras på www.ssrf.net senast 2 augusti kl 18:00.

(Med reservation för tillägg och ändringar)

Nr Status Namn Anmälda Reserver    
1 Klubb
Lätt C:1 (2015) 1 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
2 Klubb
Lätt C:2 (2015) 4 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
3 Klubb
Lätt B:1 (2015) 7 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
4 Klubb
Lätt B:2 (2016) 3 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
5 Klubb
Lätt B:3 (2007) 1 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
7 Klubb
Lätt A:1 (2017) 1 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
6 Klubb
Lätt A:P1 (2004) 0 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
8 Klubb
Lätt A:2 (2016) 0 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
9 Klubb
Lätt A:3 (2013) 1 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
10 Klubb
Lätt A:4 (2015) 1 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
11 Klubb
Medelsvår C:1 (2018) 1 0
Ridhäst 
12 Klubb
Medelsvår C:2 (2018) 1 0
Ridhäst 
13 Klubb
>SVENSKA PROGRAM LÄTT - MSV B ->
Annat program (ange vilket i meddelande till arrangören)
1 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 

Totalt 22 anmälningar i alla klasser

Nr   Namn Anmälda Reserver    
988  
Vaccinationskontroll
4 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
1 | Anmälda |
3 | Anmälda |