Nr Status Namn Starter    
1 Lokal
Lätt E, A:Clear Round 10
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
2 Lokal
Lätt D, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 21
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
2B Lokal
Lätt D, A 3
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
3 Lokal
80, Laghoppning 8
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Lag 
3B Lokal
Lätt D, A 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
4 Lokal
Lätt C, Två faser 317.4.3 (A:0+A:0) 4
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
4B Lokal
Lätt C, A 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
33 Lokal
Lätt D, A
0.50-0.80 (Lätt D) bed. A
1
D ponny 

Totalt 49 anmälningar i alla klasser

Nr   Namn Anmälda Reserver    
987  
Sena ändringar (häst/ryttarbyte/lagdeltagare)
0 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
0 | Anmälda |
988  
Vaccinationskontroll
12 0
A ponny 
B ponny 
C ponny 
D ponny 
Ridhäst 
0 | Anmälda |
2 | Anmälda |
5 | Anmälda |
5 | Anmälda |
0 | Anmälda |