Särskilda bestämmelser

 1. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I, Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Körning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR IX Gymkhana, TRWE Working Equitation och Anvisningar.
  Cupspecifika regler: Ridsportallsvenskan Elit och Division 1, www3.ridsport.se/Tavling/Hoppning_/Regler/Ridsportallsvenskan/
 2. Anmälan sker via http://tdb.ridsport.se/meetings/14578 och betalas genom TDB. Ordinarie anmälan utgår den 2012-03-20 Kl:18:00 därefter efteranmälan (via TDB) till 2012-03-29 Kl:18:00 i mån av plats. Anmälan kan återtas i TDB t.o.m den 2012-03-23 Kl:18:00 utan att avgift erläggs. Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150 kr/klass. Betaldag för Listor/Boxplatser är 2012-03-23. Vi tar emot efteranmälningar på tävlingsdagen, i mån av plats intill respektive klass stänger för ändringar.
 3. Veterinäravgiften anges i ryttarmeddelandet och betalas på plats.

  Veterinär närvarande enligt minimikraven från Jordbruksverket www.sjv.se

 4. Tävlingsbana: Ridhus, sand/flis, 21x65, Framhoppning: Ridhus, sand/flis, 20x80. Anläggningsskiss: www.ofk.t.se/anlaggning.pdf
 5. Ryttarmeddelande

  Ryttarmeddelande publiceras på www.equipe.com och www.ofk.t.se

 6. Servering på tävlingsplatsen

  Kafeteria och enklare matservering finns.

 7. Uppstallning och el

  Uppstallning och el. Uppstallning i permanent utestall, 800 kr vid övernattning. Begränsat antal 30 box. Anmälan är bindande. Bokas och betalas via tdb. Daguppstallning 300 kr i mån av plats, bokas på tävlingsplatsen. Elkostnad 350 kr bokas och betalas via tdb.

 8. Inkvartering finns

  Scandic Hotel Västhaga och Quality Hotel Örebro, Eurostop. Ange Örebro fältrittklubb vid bokning.

 9. Premieutbetalning

  Premier betalas via tdb till den som anmält hästen.

  • Efteranmälan mot en avgift av 100 kr (50 kr avd B).
  • Avanmälan av lag görs senast den 23 mars lotten.beijer@gmail.com
  • Lagavgiften betalas via tdb och då gärna av lagledaren då ev. lagpremier betalas ut till den som betalar in lagavgiften.
  • Vid färre starter än 20 i klasserna 1, 2, 4 5, 6 och 8 halveras premierna, dock lägst anmälningsavgiften tillbaka.
  • Veterinäravgiften anges i ryttarmeddelandet och betalas på plats.
  • Laguppställning mejlas till lotten.beijer@gmail.com eller anmäls på plats minst en timmer före lagklassens start.
 10. Tävlingsledare: Ulf A. Eriksson, 070-683 94 83, ulf.eriksson@ofk.t.se.
  Kontaktperson: Ulf A. Eriksson, 070-683 94 83, ulf.eriksson@ofk.t.se.
  Resultatansvarig: Lotten Beijer-Ahlqvist, lotten.beijer@gmail.com.
  Överdomare: Helena Lundberg, .
  Banbyggare: Sara Brink, .
  Domare: Bengt "Frasse" Nilsson,

Tidsprogram tävlingsklasser (preliminärt)

    Nr Avd Höjd Bedömning   Status Namn Avg E.Avg  
10.00 H 1 A 120 Två faser 382.4.3 (A:0+A:0) Reg 120-hoppning 160 kr 100 kr
Rosett, Plakett (600, 500, 300, 200, 160 till placerade)  
d.e. H 1 B 120 A Reg 100 kr 50 kr
Rosett  
d.e. H 2 A 130 A:0 Reg 130-hoppning 170 kr 100 kr
Rosett, Plakett (800, 600, 400, 200, 170 till placerade)  
d.e. H 2 B 130 A Reg 100 kr 50 kr
Rosett  
13 H 3 A 130 A:1a Reg Laghoppning Elit 950 kr 0 kr
Rosett (4000, 2000 till placerade)  
d.e. H 4 A 130 Två faser 382.4.3 (A:0+A:0) Reg 130-hoppning 170 kr 100 kr
Rosett, Plakett (800, 600, 400, 200, 170 till placerade)  
d.e. H 4 B 130 A Reg 100 kr 50 kr
Rosett  
    Nr Avd Höjd Bedömning   Status Namn Avg E.Avg  
10 H 5 A 110 Två faser 382.4.2 (A+A:0) Reg 110-hoppning 150 kr 100 kr
Rosett, Plakett (500, 400, 300, 200, 150 till placerade)  
d.e. H 5 B 110 A Reg 100 kr 50 kr
Rosett  
d.e. H 6 A 120 Två faser 382.4.3 (A:0+A:0) Reg 120-hoppning 160 kr 100 kr
Rosett, Plakett (600, 500, 300, 200, 160 till placerade)  
d.e. H 6 B 120 A Reg 100 kr 50 kr
Rosett  
d.e. H 7 A 120 A:1a Reg Laghoppning Div. 1 750 kr 0 kr
Rosett (2000, 1000, 500 till placerade)  
d.e. H 8 A 120 A:0 Ackumulator med Joker Reg 120-hoppning 160 kr 100 kr
Rosett, Plakett (600, 500, 300, 200, 160 till placerade)  
d.e. H 8 B 120 A Reg 100 kr 50 kr
Rosett  

Listor

Nr Namn Likviddag Avg E.Avg  
100 Uppstallning övernattning 2012-03-23 800 kr 0 kr Max 30 st.
110 El-plats 2012-03-23 350 kr 0 kr
200 Lagavgift Elit
Ange vilket lag det gäller.
2012-03-23 950 kr 0 kr
300 Lagavgift Division 1
Ange vilket lag det gäller.
2012-03-23 750 kr 0 kr

Sponsorer

Kommuninvest_webb Flexfasader_190_ny

Propositionen är godkänd.